Cengiz Şişman arşivleri - Ebruli Turizm

BİR İZMİR YAHUDİSİ OLARAK SABETAY SEVİ VE DÖNMELİK

26 Ocak 2022,Çarşamba - Saat: 20.00
İzmir Yahudi Kultür Mirası Seminerleri
Prof. Cengiz Şişman ile İzmir'de doğmuş olan Sabetay Sevi hareketinin tarihsel ve teolojik açıdan anlaşılması, felsefi temeli, farklı coğrafyalarda ve dönemlerdeki yansıması, dünü, bugünü…
150.00
error: Content is protected !!