EUROPA NOSTRA TÜRKİYE

EN HAKKINDA

Europa Nostra, Avrupa çapında 50 ülkeden 250 sivil toplum kuruluşunu birleştiren bir uluslarararası kültürel miras koruma örgütleri federasyonudur. Bu kuruluşlar aracılığıyla Avrupa'da milyonlarca kültürel miras dostunu temsil etmektedir.

1963 yılında Avrupa Konseyi çevresinde kurulan Europa Nostra, 1991 yılında Uluslararası Şatolar Birliği ile birleşmiş, 1998 yılında Avrupa Komisyonu tarafından koruma alanında Avrupa'nın şemsiye örgütü olarak kabul edilmiş, 2002 yılından beri - 1978'den tüm Avrupa ülkeleri çapında sürdürdüğü- ödüllendirme sistemi yürütücülüğü, bu ödüllere ek olarak Avrupa Komisyonu kararıyla Avrupa Birliği Kültürel Miras Koruma Ödülleri yürütücülüğü görevi ile güçlendirilmiştir.

Europa Nostra'nın Başkanlığını, 1984-1990 yılları arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans de Koster, 1990-2006 döneminde Danimarka Kraliçesinin eşi Konsort Prens Henrik ve 2007-2010 yılları arasında İspanya Kralı'nın kız kardeşi Prenses Infanta Dona Pilar de Bourbon yürütmüştür. 8-12 Haziran 2010 tarihleri arasında düzenlenen Europa Nostra Genel Kurul'u sırasında İspanyol tenor Placido Domingo başkan olarak seçilmiştir.

Avrupa Birliği  Kültürel Miras Koruma Ödül Töreni, kural olarak, Avrupa Komisyonu'nun Kültür İşleri İle Görevli Komiseri'nin katılımıyla yapılmaktadır. Örgütün birçok kategoride dağıttığı ödüller arasında Türkiye'den aday gösterilen kişi ve kuruluşlar birçok diploma, madalya ve ödül kazanmışlardır. Koruma Büyük Ödülü Göreme'deki Sarıca Kilise'nin başarılı restorasyonu dolayısıyla 2007 yılında 135 aday arasından Türkiye'ye verilmiştir.

Europa Nostra genel kurulları, kongreleri, forumları ve ödül törenleri misafir olunan ülkelerin en önde gelen salonlarında yapılmaktadır. Örneğin, Lahey'de yapılan son kongrede tarihi Senato Salonu, İngiltere'deki son Genel Kurul'da Dünya Mirası Listesi'nde yeralan Durham Katedrali, Belgrad'daki Kongre'de Kraliyet Sarayı, Stockholm'deki Genel Kurul'da Nobel Ödüllerinin de yapıldığı Stokholm Belediyesi Mavi Salonu kullanılarak gerçekleştirilmiş, öteki çalışmalar da en önde gelen müzeler kullanılarak yürütülmüştür.

Europa Nostra, her yıl genel kurul, ödül törenleri ve Bilim Kurulu çalışmaları ile ilgili olarak, European Cultural Heritage Review, European Union Prize for Cultural Heritage, Europa Nostra Scientific Bulletin ve Europa Nostra Annual Congress  adlı süreli yayınları yayınlamaktadır.

Europa Nostra'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir.

Detaylı bilgi için: www.europanostra.org 

EN Ne Yapar?

Europa Nostra'nın üç ana alanda çalışmalarını sürdürmektedir:

AVRUPA'DAKİ EN İYİ KÜLTÜREL MİRAS UYGULAMALARINI KUTLAMAK
Avrupa Komisyonu'nun kültür programı kapsamında Avrupa Konseyi ve Europa Nostra'nın 2002'den beri yürüttüğü Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü/ Europa Nostra Ödülleri,  Avrupa'nın kültürel miras çeşitliliği arasında binaların restorasyonu, yeni kullanımlara dönüşümü, kırsal ve kentsel iyileştirmeler, arkeolojik alan değerlendirmeleri ve sanat koleksiyonlarının bakım ve korunması, araştırmalar, olağanüstü hizmet veren kişi ve kurumlar, ve 2008'den itibaren eğitim alanın başarılı örnekleri ödüllendirmektedir.

Bu ödüller, koruma uygulamalarında yüksek standartları ve yüksek kalitede işçilikleri desteklemek ve kültürel miras konusunda sınır ötesi değişimleri hızlandırmayı amaçlar.
Başarılı uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması ve duyurulması ile bu ödül ayrıca Avrupa'da kültürel miras koruma alanındaki çabaların ve projelerin arttırılmasını amaçlar.

Avrupa kültürel miras konusundaki başarılı örnekler aşağıda belirtilen dört kategoride ödüllendirilirler:

1.Kategori: Koruma

Belirtilen alanlarda Kültürel Mirasın korunması ve değerinin arttırılmasında olağanüstü başarı:

•    Kırsal veya kentsel yerleşimde tek bina veya bina grupları.
•    Endüstriyel ve mühendislik yapıları ve alanları.
•    Kültüler alanlar: Tarihi park ve bahçeler, daha geniş tasarlanmış alanlar, veya kültürel, çevresel ve/veya tarımsal açıdan önemli alanlar.
•    Arkeolojik alanlar, sualtı arkeolojik alanlar dahil.
•    Sanat koleksiyonları: Sanatsal ve tarihi değeri olan veya eski sanat eseri koleksiyonları.

2.Kategori:  Araştırma 

1. Kategoride belirtilmiş tüm alanlarda Avrupa'da kültürel mirasın korunması ve değerinin arttırılmasında elle tutulur etkiler yaratan tüm olağanüstü araştırmalar.

3.Kategori: Kişi ve Kurumlarda Olağanüstü Hizmet

Uzun dönemli katkıları ile kültürel mirasın koruma ve değer arttırımı konusunda (1.Kategoride belirtilmiş alanlar ile ilgili) etkili olmuş tüm kişi ve kurumlara açıktır. Bu kişi ve kurumların Avrupa kültürel mirası ile ilgili konularda faaliyet göstermiş olmaları gerekmektedir.

4.Kategori: Eğitim, Kısa Süreli Eğitim, Bilinçlendirme

Miras eğitimi konusunda öne çıkan girişimler, kültürel mirasın korunması konusunda eğitim projeleri ve kültürel miras konusundaki bilincin arttırılmasına yönelik programlar

Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülleri için AB Ödülü iki kademeden oluşmaktadır. En fazla altı yarışmacıya € 10 000 para ödülünü içeren bir ödül verilmektedir. En fazla 25 yarışmacı ise, bir madalya ile ödüllendirilmektedir.

Şimdiye kadar Türkiye'den ödül alan projeler şunlardır:

 • 1979 Malta Köşkü Restorasyonu (Mansiyon)
 • 1984 Yeşil Ev Oteli Restorasyonu (Mansiyon)
 • 1988 Sadberk Hanım Müzesi Restorasyonu (Mansiyon)
 • 1990 Koç Holding Nakkaştepe Merkezi Restorasyonu (Mansiyon)
 • 2003 Cibali Tütün Fabrikası Restorasyonu - Dr. Mehmet Alper (Diploma)
 • 2004 İstanbul Tarihi Yarımada Araştırması - Prof. Nuran Zeren Gülersoy (Madalya)
 • 2005 Ortak Kültürel Miras: Mübadiller Vakfı-Mimarlar Odası (Diploma)
 • 2006 Sarıca Kilisesi Restorasyonu- Cengiz Kabaoğlu, Y. Örnek (Büyük Ödül)
 • 2006 Bursa İpek Fabrikası Araştırması - Dr. Elif Özlem Oral (Diploma)
 • 2009 Kültür Karıncaları - Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (Diploma)
 • 2010 Yeni Cami Hünkar Kasrı Restorasyonu - Hatice Karakaya (Diploma)
 • 2012 Allianoi Girişimi ve Dr. Ahmet Yaraş
 • 2012 Milet İlyas Bey Külliyesi Restorasyonu - Cengiz Kabaoğlu
 • 2015 Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Restorasyonu - Doç. Dr. Meral Halifeoğlu

RİSK ALTINDAKİ MİRAS İÇİN KAMPANYALAR YAPMAK
Europa Nostra, üyeleri, kurumlar ve kişiler ile birlikte tüm Avrupa'da kültürel mirasa gelen tehditlere karşı kampanyalar düzenler. Anıt, bina veya kırsal alan gözetmeksiniz tehlike altında olan kültürel mirası kurtarmak Europa Nostra'nın ana misyonudur.  Amacımız, üyelerimizi, tüm kamu ve özel kurumlardaki strateji belirleyiciler ile karar vericileri, basın ve toplumun her kesiminin katılımı ile beraber Avrupa'nın Kültürel değerlerinin ne kadar tehlikede olduğunun anlaşılmasını sağlamak ve "Avrupalı" yaşam kalitesini arttıran bu eşsiz hazineleri birlikte savunmak ve korumak için harekete geçirmektir.

Avrupa Komisyonu ile ortak yürütülen ve başarısı defalarca kanıtlanmış Kültürel Miras Ödülleri Programına ilave olarak Europa Nostra, Avrupa'nın tehlike altındaki mirasının korunmasında daha iyi kampanya yapabilmek için kapsamlı bir Tehlike Altındaki Miras Tasarısı oluşturmaktadır. 22 Ocak 2009'da yapılan toplantıda AB Konseyi,  AB'nin geçmişte üyelerinin ihtiyaç doğrultusunda talepleri ile belirlenmiş geçici kampanyalarını resmileştirecek kapsamlı ve genel geçer bir Tehlike Altındaki Miras Tasarısı'na onay vermiştir. Bu tasarı, uzmanlardan oluşan paneller ile de desteklenecek ve iki ana bölümden oluşacaktır: yardım ve acil durum kampanya taleplerini düzenlemek bir metodoloji ile ilgili olan bölüm ve Avrupa'nın en çok tehlikede olan anıt ve bölgeleri için aktif kampanya yapan bir proaktif bir bölüm. Bu plan, 2010 başında yürürlüğe girebilmesi için 2009 yılı boyunca geliştirilecektir.

Eski Kampanyalar

•    2005 - sürüyor: Eşsiz Allianoi Roma Hamamlarının Korunması, Türkiye
•    2007: Moskova Modern Mimarlık Hareketi Tehdit Altında
•    2007: Rusya St. Petersburg Tarihi merkezinin korunması için başvuru
•    2006: İsrali ve Lübnan'daki kültürel alanın korunması için başvuru
•    2005/6: Tarihi binaların yenilenmesi için vergi indirimi
•    2005/6: Kosova'daki Kültürel Miras
•    2005: Europa Nostra Kıyı Kültürünün Korunması Hakkında Bildirge
•    2005: Kopenhag tarihi merkezinde yüksek binalarıa karşı başvuru
•    2004: Karadağlar'da Tara Nehri Kanyonu'nun korunması için başvuru
•    2004: Romanya'da Rosia Montana and King Carol I Parkı Tehdit altında
•    2004: Trim Kalesi, İrlanda
•    2004: Kosova'da (Sırbistan ve Karadağlar) hasar görmüş ve yıkılmış kiliseler
•    2003: The Apostolos Andreas Manastırı (Güney Rum Kıbrıs)
•    2001: Mont Blanc ve Alpler Bölgesinin çevreye saygılı bir ulaşım planına ihtiyacı var
•    2000: Maraton Tarihi Alanı ve Schinias Wetland bölgesinin korunması için kampanya
•    1996 - 2000: Kültürel miras restorasyonu ve bakımı için vergi indirimi kampanyası
•    1999: Kosova'daki tehlikedeki kültürel miras hakkında ilke kararları

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN LOBİ ÇALIŞMALARI
Europa Nostra, sürdürülebilir kalkınma ve kırsal-kentsel planlamada niteliksel standartların yerleşmesi için, hep birlikte mücadele etmektedir. Kentlerimizi, köylerimizi,  tarihi, mimari ve arkeolojik alanlarımızı birlikte savunmak için çalışmaktadır. Kültürel mirasımızın Avrupa toplum ve ekonomisi için bir temel taşı olduğunu ve kimliğimiz, yaşam kalitemiz için kültürel mirasın taşıdığı vazgeçilmez değerini hep birlikte anlatabiliriz. Europa Nostra, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne ve UNESCO'ya açılan ilişki kanalıdır.

Europa Nostra, kültürel mirasa karşı oluşan ciddi ve acil tehditlere karşı toplum düşüncesinin harekete geçirilip, ulusal veya Avrupa düzeyinde siyasi karar vericilerin etkilenmesini teşvik eder. Bu, bildirgeler, ilke kararları ve icra kurulu başkanı mektuplarının yanında başka idari karar ve tespitler ile de gerçekleşir.

2013'e kadar devam eden Kültür Programının uygulanmasında ve gelecekteki çalışma programlarının oluşturulmasında, kültürel miras bileşenini tam anlamıyla değerlendirmeye alması için Avrupa Birliği'ni teşvik eden Avrupa Siyasi Çalışma Grubu ile görüş alışverişinde bulunan Europa Nostra önemli bir ilke kararını desteklemektedir: Kültürel Miras neden Avrupa için önemli olmalıdır? AB kurumlarının kültürel mirası tüm AB stratejilerinin temel taşı haline getirme sürecinde çok daha sistematik ve kapsamlı bir şekilde çalışmaya başlamaları gerekmektedir.

Bildirgeler

Genellikle birçok ülkeyi ilgilendiren stratejik ve uzun dönemli konular için hazırlanmaktadır. Europa Nostra, bir bildirgenin benimsenmesi ile toplum kanısını ve karar vericileri yönlendirmeye çalışır. Tüm metinlere Europa Nostra Uluslararası Sekreterliği'nden ulaşılabilir.

İlke Kararları

Avrupa için önemli olan eşsiz mimari, doğal veya tarihi bir alanı tehlikeye düşürecek kontrolsüz bir gelişme veya çevresel değişimlerin büyümesinin önlenmesi için hazırlanır. Bu tür ilke kararları ilgili ulusal, bölgesel veya yerel yönetim ve organizasyonlara gönderilir.

Mektuplar

Bazı önem arzeden acil durumlarda, yönetim kurulunun tavsiyesi ile İcra Kurulu Başkanı organizasyon adına mektup yazmaya yetkilidir. Bu yöntem, geçmiş bir ilke kararlarının tekrar üzerinde durulması gerektiğinde de kullanılır.

KAYNAK:EUROPA NOSTRA TÜRKİYE

error: Content is protected !!