IZMIR JEWISH HERITAGE

 

İZMİR’DE YAHUDİ KÜLTÜR MİRASINA AİT  YERLERİN ZİYARETİ İÇİN İZMİR YAHUDİ CEMAATİ VAKFI TARAFINDAN BİR TÜZÜK HAZIRLANMIŞ  OLUP,  “EBRULİ TURİZM” YETKİLENDİRİLMİŞTİR. YAKLAŞIK 25 YILDIR KÜLTÜR TURLARI DÜZENLEMEKTE OLAN EBRULİ TURİZM, YAHUDİ KÜLTÜR MİRASINA AİT  YERLERİN ZİYARETİNDE  YETKİLİ ACENTE OLMAYI KABUL ETMİŞTİR. WE APPRECIATE  THE EFFORTS  SHOWN  FOR THE PRESERVATION OF JEWISH CULTURAL HERITAGE IN IZMIR.  THE IZMIR JEWISH COMMUNITY FOUNDATION HAS PREPARED SOME REGULATIONS ,  FOR VISITS TO THE HISTORICAL SYNAGOGS  AND SOME  OTHER MAJOR PLACES.  THEY HAVE AUTHORISED “EBRULI TOURISM”  BOTH FOR DOMESTIC VISITORS AND INCOMING VISITORS FROM OTHER COUNTRIES.

İLETİŞİM / CONTACT 

Tel: 0090  (232)  463 60 43 / 464 07 18  *  E-mail: ebrulitur@ebruliturizm.com.tr

 

İZMİR YAHUDİ TOPLUMUNUN TARİHİ

Yahudi ya da dinsel kimlikleri ile Musevi topluluğu İzmir kentinin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve gerek kültürleri ile gerekse de gelenekleri ve yaşam tarzları ile kent yaşamını zenginleştiren bir topluluk olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde kentte sayıları bugünküne göre çok daha yüksek olan ve kent ticaretinde her zaman önemli bir yere sahip olan Museviler günümüzde sayıları azalsa da halen İzmir için önemli bir topluluktur ve bu topluluğun kentte bırakmış olduğu tarihsel değerler kent yaşamı ve tarihi için oldukça önemlidir.

İzmir’de ilk Yahudi cemaatine  M.Ö. 4. Yüzyılda, Büyük İskender döneminde rastlanır ve  muhtemelen Filistin’den İskender tarafından getirilip bu bölgeye yerleştirilmişlerdir.

DEVAMI

 

THE HISTORY OF THE IZMIR JEWISH COMMUNITY

The Jewish people has had a significant role in the history of Izmir, as a community having enriched the urban life of the city both with their cultures, traditions and life styles. The Jewish people who used to be much more than today especially in the Ottoman Empire period, and has always had an important role in the trade, are still significant for Izmir despite the fact that their number has decreased in our day. In fact, the historical values are of great importance for the urban life and history of Izmir. This part of the study is about the historical background, cultures, life styles and works of these people, in more widely used saying, the Jewish Community.

The first Jewish community in Izmir was observed in the 4th Century, BC, in the period of the Great Alexander who was the famous Macedonian Emperor and probably was brought to the region by the Great Alexander to live in the area.

READ MORE

 

İZMİR SİNAGOGLARI

İzmir sinagoglarının bir diğer özelliği de merkezi planla yapılmış olmalarıdır. Teva (kürsü), sinagog  tavanını destekleyen dört sütunun ortasında konumlandırılmış olup, tavanı ve  sinagog alanını dokuz bölüme ayırır. Daha geç dönemlerde, bazı sinagoglarda merkezi plan Ehal’in iki tarafına yerleştirilen çift Teva yapısı ile değiştirilmiştir.

DEVAMI

 

HISTORICAL SYNAGOGUES OF IZMIR

The synagogues in Izmir basically express regional characteristics. People enter the main area of prayer through the Midrash and the Ehal has a triple structure. On both sides of the Ehal (bookcase of holy books) which is situated in the middle of the Eastern Wall, there are built-in-closets made in the same style, and they all contain holy books.

Another characteristic of the synagogues in Izmir is that they were built in central plan. The Teva (stand) is situated in the center of four columns which support the ceiling of the synagogue, and divides the ceiling and the synagogue into 9 sections. In later periods, the central plan was changed with double Teva structure which was placed in the sides of the Ehal.

READ MORE

 

DİĞER YERLER

İzmir’de Yahudi Kültür Mirasına ait, hali hazırda  ayakta kalmış olan diğer yapılar:  Hahamhane, Kortijolar, Sabetay Sevi’nin Evi, Gürçeşme Yahudi Mezarlığı ve Tarihi Asansör’dür.

DEVAMI

 

OTHER PLACES

The Rabbinate, Cortigos, Gurcesme Jewish Cemetery, Sabbetai Sevi’s House and the Historical Elevator are other places  available to visit  within the Jewish Heritage in Izmir.

READ MORE

error: Content is protected !!