Bitek Topraklar Üstünde AYDIN – 2009

Ark. Şükrü TÜL'ün uzun yılların birikimini derleyerek kaleme aldığı "Bitek Topraklar Üstünde AYDIN" isimli çalışması, 2013 yılında Ege Yayınları tarafından basılmıştı.  260 Sayfalık kitabın görselleri arasında Şükrü Bey'in özel koleksiyonu önemli bir yer tutuyor.  Eserin "Giriş" yazısı ve "İçindekiler" aşağıdadır; 

"GİRİŞ

Elinizdeki çalışma, yetkili olmadığım jeoloji alanını içerse de kalan kesimleriyle birikimlerimden beslenmiştir. Bu derleme süreci uzun ve neredeyse açık bilincime eş sürelidir. Arkeoloji kuşkusuz ana eksendir. Ancak arkeolojinin tek başına bir alan olmadığını yeni kuşaklar bilmelidirler. Özellikle de eski dillerin sarmalı içinde insana dair öykünün öğrenilmesi ve araştırılması konusunda yanılgılardan kaçınmalıdırlar. Çünkü alanın rahata düşkünler için verimli olmayacağı açıktır.

Benim kendi çevremden çıkarak anlattığım öykü, eski-unutulmuş ve yeni-erişilmez bilgilerin bir araya getirilmesidir. Alanlarında yetkin olan kişilerin konularını burada bir kez daha yinelemek istemedim. Örnekse Asaf Gökbel'in tanığı olduğu Milli Mücadele yılları gibi konuları onların kalemlerinden okumak varken, benim özetlemem gereksizdir. Aynı biçimde Rayet ve Thomas ikilisinin Tralleis üstüne tartışmaları ile son yıllarda çıkan modern araştırmaları bir kez daha yinelemek doğru olmayacaktı. Onlar zaten okuyucuya erişmiş durumdaydılar.

Bu çalışmada okunacaklar ve görsel malzeme uzun yılların birikimidir. Yolculuklarını bitirerek bana ulaştılar ve benden de öteye ilgili yerlere yansıyacaktırlar. Benim sunduğum ilhamların işe yaradığı oldu; örnekse Menderes Vadisinin tarihöncesi yerleşimlerine bir zamanlar emek harcamıştım. Bu kitabın da aynı şekilde esinlere neden olmasını dilerim. Kitabın basımını gerçekleştiren Ege Yayınları, adını oğlumdan ve başka bir sevgili toprak olan Aigai'den alıyor.  Ahmet Boratav bu kitabın basımını üstlenerek ortak geçmişimizin ürünü olan bir işi ölümsüzlüğe taşıyan kâğıtlara yüklüyor. Kağıtlar ve kitaplar sonsuza dek çağdaş bilimin taşıyıcısıdırlar, anlatılmayan söz havada erir gider; kağıtlar ise bir biçimde yakılmak istenirse de kalırlar..

Aydın bilgisinin dahası, başka bir çalışmada, orada geçirdiğimiz güzel günlerin tanıklığı biçiminde yazılacaktır. Elinizdeki kitapla birlikte okurun kendisiyle ilgili bir yerel merak bulacağını, oradan da evrensel bilginin içindeki kendi toprağını daha iyi anlayacağını umuyorum..

Şükrü Tül

Ocak 2009/Göztepe"

Ege Yayınları

İçindekiler:

Aydın
BİTEK/BİTİK TOPRAKLAR ÜSTÜNDE

 • Bitek/Bitik Topraklar Üstünde Aydın
 • Bitik Toprak Nedir ?
 • Mesogis / Cevizli Dağları
 • Bitkiler / Canlılar
 • Havalar / İklim

DERİN KÖRFEZİN SONUNDA

 • Menderes Ovasında Çevre Değişimi
 • Maiandros / Menderes

İLK YERLEŞİM

 • Dedekuyusu Höyük
 • Hititler’in Akınları Altında
 • Bir Mühür ve Bir Balta

TRALLEİS

 • Erken Yerleşim Tarihi
 • Traldeis
 • Yeniden Dirilen Kent

TRALLEİS’TE YAPI KALINTILARI

 • Gymnasium / Üçgözler
 • Tiyatro
 • Stadion / Stadium
 • Agora
 • Bouleuterion / Gerousia / Ekklesiasterion
 • Tapınaklar
 • Su Yolları
 • Atık Su Düzeni
 • Surlar
 • Kentte Bulunduğu Yazıtlardan Bilinen Yapılar
 • Mezarlık Alanları
 • Tralleis’e Ulaşan Yollar

KENT DIŞI KALINTILAR

 • Kepez Bölgesi
 • Larisa / Derira
 • Ballıkaya / Leukopetra(?)

İZ BIRAKMIŞ TRALLEİSLİLER

 • Kentin Sosyolojisi
 • Euterpos oğlu Seikilos
 • Yazar Phlegon
 • Stephanos oğlu Anthemios
 • Stephanos oğlu Aleksandros

AYDINOĞULLARI DÖNEMİ

 • Aydın Güzelhisarı’ndan Erken Yapılar
 • Erken Osmanlı Kentinin Topoğrafyası
 • 16. Yüzyılda Aydın

ANITSAL OSMANLI YAPILARINDA ÖZEL BİR DÖNEM

 • Üveys Paşa Camii
 • Eski Yeni Camii
 • Ramazan Paşa Camii
 • Bey Camii

YOLLARIN ÜSTÜNDE AYDIN

 • Aydın’a Geliş Yönleri
 • Yolları Yaratan Develer
 • Yolların Üstünde Zeybekler
 • Zeybek Giysileri
 • Çeteler

İZMİR’E GİDEN MALLAR

 • Deri / Tabaklık
 • İncir
 • Zeytin ve Sabun
 • Meyan Kökü
 • Kenevir, Susam, vs.

YENİ BİR ÇAĞ AÇILIYOR

 • Nasuh Paşa Külliyesi
 • Cihanoğlu Camii

GEZGİNLER AYDIN’DA

 • Evliya Çelebi
 • Tralleis’te Erken Gezginler
 • Richard Chandler
 • William J. Hamilton
 • Charles Texier
 • Charles Fellows

AYDIN VİLAYETİNDEN AYDIN SANCAĞINA

 • Aydın Vilayetinin Merkezi
 • İzmir’den Aydın’a Demiryolu

TRALLEİS’TE İLK KAZILAR

 • Orient Comite
 • Müze-i Hümayun Kazıları
 • Tralleis’den Değerli Sanat Yapıtları
 • Elektron Takı
 • Kaufmann Başı
 • Githaralı Apollon
 • Artemis / Kadın Başı
 • Çınarlı Kabartma
 • Nympha / Superisi
 • Ephebos
 • Karyatid
 • Hera ile Zeus
 • Tralleisli Sanatçıların Yapıtları
 • Farnese Boğası Grubu
 • Milo Venüsü / Melos Aphroditesi
 • Zeus Sunağı’nda Tralleisli Sanatçılar

AYDIN RUMLARI

 • Mali Rumların Göçü
 • Aydın’dan Önemli Kişilikler
 • Mikhail Pappakonstantinou
 • Panagiotis Pappakonstantinou
 • Konstantinos Kargopoulos
 • “Nelly” / Elli Souyoultzoglou Seraidari
 • Dido Sotiriou

AYDIN’DA YAHUDİLER

 • Avram Galante’nin Derledikleri
 • Toplumsal Olaylar

ERMENİLER ve ÖTEKİ ULUSLAR

 • Aydın Ermenileri
 • Başka Uluslar

TÜRKLERİN YAŞANTISI

 • Aydın’ı Yazmak

AYDIN KARTPOSTALLARI

 • Posta Damgaları
 • Hüseyin Tevfik
 • Proides Kardeşler
 • Khristos Aleksandrou
 • Aydın Dışında Yayınlananlar / Maison Homere
 • S. Sarantopoulos
 • Özel Baskılar
 • Aydın Diye Yazılmış
 • Aydın’dan Postalanmış
 • Aydın’da Yazılmış, Postalanmamış Bir Kartpostal

METİNLERDE ANILAN KİŞİLER

 • Agathias
 • Appianos
 • Asaf Gökbel
 • Avram Galante
 • Carl Humann
 • Charles Fellows
 • Charles Texier
 • Cicero
 • Diodoros
 • Edhem Bey
 • Edward Purser
 • Evliya Çelebi
 • F.V.J. Arundell
 • Gertrude Bell
 • Sökeli Hacı Halil Paşa
 • Herodotos
 • Ksenophon
 • Miralay M. Şefik
 • P.A. De Tchihatcheff
 • Pausanias
 • Plinius
 • Philippson
 • Ploutarkhos
 • Polybios
 • Richard Chandler
 • Strabon
 • Vitruvius
 • William J. Hamilton
 • William M. Leake
 • William R. Hamilton
 • Zeki Mesud Alsan

KAYNAKLAR
DİZİN

error: Content is protected !!