Doç. Dr. M. Nezih Aytaçlar

 1. Adı Soyadı: Mehmet Nezih AYTAÇLAR

  Doç. Dr. M. Nezih AYTAÇLAR

 2. Doğum Tarihi: 20.11.1960
 3. Unvanı: Doç.Dr.
 4. Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 1998-2005

Lisans, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji, 1994-1998

 1. Akademik Ünvanlar / Görevler

Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2014 – Devam Ediyor

Öğr.Gör.Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2007 – 2014

Arş.Gör., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1998 – 2007

 1. Mesleki ve İdari Deneyim

6.1. Katıldığı/Yönettiği Kazı ve Yüzey Araştırmaları

1995-1996 Yılları arasında Prof. Dr. Güven BAKIR başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarında açma yardımcısı

1997-2000 Yılları arasında Prof. Dr. Güven BAKIR başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarında açma sorumlusu, arazi supervizörü.

2004-2005 Yılları arasında Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ başkanlığında yürütülen Anai/Kadı Kalesi kazılarında uzman.

01.04.2009-30.03.2011 Tarihleri arasında Milas Müzesi Başkanlığındaki Türkiye Kömür İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmesi, Yeniköy İşletme Müdürlüğü Dekupaj Alanları Arkeolojik Kazı Çalışmaları Bilimsel Danışmanlığı

2012 Yılı Prof. Dr. Musa KADIOĞLU başkanlığında yürütülen Teos kazılarında “Demir Çağı/Arkaik dönem kenti” projesi başkanlığı ve ilgili arazi çalışmaları.

2011-2019 Yılları arasında Prof. Dr. Ersin DOĞER ve Doç. Dr. Yusuf SEZGİN başkanlığında yürütülen Aigai kazılarında araştırmacı.

2016 Yılında Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL başkanlığında yürütülen Sardis kazılarında araştırmacı.

2017 Yılında Bartın Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Amasra Kurtarma Kazıları Bilimsel Danışmanlığı.

6.2. Fakülte/Üniversitede Yürüttüğü İdari Görev

 6.3. Yönetilen Tezler (Son 5 Yıl)

2016      Onur BOZOĞLAN, 2009-2011 Yılları Milas TKİ Kazıları Bronz Eserleri (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji)

2018      Şebnem GÜLLÜSAÇ, Teos Batı Nekropolisi (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji)

 6.4. Verdiği Dersler (Lisans, Lisansüstü Son 2 Yıl)

Girit Arkeolojisi, Miken Arkeolojisi, Arkaik Dönem Seramiği, Batı Anadolu Arkaik Dönem Seramiği, Hellen Arkeolojisi, Kolonizasyon ve Ticaret, Erken Dönem İonia, Yaban Keçisi Stili, Seramikte Arkeometrik Teknikler, Batı Anadolu Orientalizan Seramiği

 1. Yayınlar (Son 5 Yıl)

 7.1. SCI, SSCI, AHCI İndekslerince Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 7.1.1. M.N. Aytaçlar, C. Kozanlı, “Hellespontos İşliği ve Parion Buluntuları”, OLBA 20, 2012, 27-117.

 7.2. SCI, SSCI, AHCI Dışındaki İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. Zunal O., “Preliminary Report on Protogeometric Pottery from Recent Excavations at Claros: Contributions to Early Ionian Pottery”, in: J.-Ch. Moretti avec la collaboration de L. Rabatel (ed.), Le sanctuaire de Claros et son oracle, Actes du colloque international de Lyon, 13-14 janvier 2012, Travaux de la Maison de l’Orient 65, Lyon, 109-116, 2014.

 7.3. Uluslararası Kitap/Kitap Bölümleri

7.3.1. M.N. Aytaçlar, “The Early Iron Age at Klazomenai”, In: A. Moustaka et al (Eds.) Klazomenai, Teos and Abdera: Metropolis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 17-41.

 7.3.2. M.N. Aytaçlar, “The Collaboration of the Painters on the Some South Ionian Orientalizing Vases”, In. İ. Delemen (Ed.), Euergetes. Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı, 2008, 109-116.

7.3.3. M.N. Aytaçlar, A. Erdoğan, “Milas-TKİ Kazıları”, In: A. Çilingiroğlu, Z. Mercangöz, G. Polat (Eds.), Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, 2012, 339-358.

7.3.4. M.N. Aytaçlar, B. Aydın, “A Carian Orientalizing Dinos from İzmir Museum”, In. I. Şahin (Ed.), İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 25-33.

7.3.5. M.N. Aytaçlar, “Arkeoloji ve Sosyal Bilimlerin Multidisipliner Çalışmaları”, In. Ç. Çilingiroğlu, N. P. Özgüner (eds.), Değişen Arkeoloji: Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı Bildirileri, İstanbul, 2014, 63-70.

7.3.6. M.N. Aytaçlar, “The Geometric Pottery from Milas – TKİ Excavations”, In. O. Henry, K. Konuk (eds.), Karia Arhaia, La Carie, des origines a la période pre-hekatomnide, İstanbul 14-16 novembre 2013, 4emes Rencontres d’Archeologie de l’IFEA, İstanbul, 2019, 467-486.

7.4. Kitap/Dergi Editörlüğü

7.4.1. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi (ULAKBİM kapsamında) editörlüğü (2006-…)

7.5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumlarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.5.1. G. Bakır, Y. Ersoy, İ. Fazlıoğlu, N. Aytaçlar, H. Cevizoğlu, B. Hürmüzlü, Y. Sezgin, “1999 Yılı Klazomenai Çalışmaları”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. 2, (Ankara 2001), 27-38.

 7.5.2. M.N. Aytaçlar, “Protogeometrik dönem yapısı”, In: G.Bakır-Y.Ersoy-İ.Fazlıoğlu-N.Aytaçlar-B.Hürmüzlü-F.Özbay-Y.Sezgin-G.Özbilen, “2000 Klazomenai Kazısı”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. 1, (Ankara 2002), 41-44.

 7.5.3. E. Özen, A. Erdoğan, M.N. Aytaçlar, “TKİ-Milas Müzesi 2009 Yılı Kazıları”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul. [E. Özen, A. Erdoğan, M.N.Aytaçlar, “TKİ-Milas Müzesi 2009 Yılı Kazıları”, 19. Müze Kazıları ve Kurtarma Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, 2011, 175-189].

 7.5.4. M.N. Aytaçlar, “Arkeoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Multidisipliner Çalışmalar”, TAG (Teorik Arkeoloji Grubu) – Türkiye Toplantısı, Ege Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2013.

 7.5.5. M.N. Aytaçlar, “Milas-TKİ Kazıları Geometrik Dönem Seramiği”, Karia Arkhaia. La Carie, des origines à la période pré-hékatomnide. 4èmes Rencontres d’archéologie de l’IFEA. Istanbul, 14-16 nov. 2013.

 7.5.6. M.N. Aytaçlar, “İzmir Körfezinin Antik Lezzetlerinden Biri: Garum Sosu””, Geçmişten Günümüze İzmirBeşeri ve Kültürel Etkileşimler, İzmir, 4-7 Kasım 2015. 

 7.6. Ulusal Bilimsel Sempozyumlarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6.1. M.N. Aytaçlar, Y. sezgin, “Aiolis Arkaik Seramiğinde Lydia Etkileri”, Uluslararası Aliağa ve Çevresi – Aiolis Bölgesi – Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu, 27-28 Eylül, 2018, Aliağa.

7.6.2. M.N. Aytaçlar, “Propontisʼde Yunan Kolonizasyonu: Ne Biliyoruz?”, Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, 15-18 Ekim 2018, Biga.

7.6.3. M.N. Aytaçlar, A. Erdoğan, “Milas TKİ Kazıları Hellenistik Dönem Mezarları ve Mezar Gelenekleri”, Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu 23-26 Temmuz 2018. Aizanoi-Çavdarhisar/Kütahya. 

 7.7. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 7.7.1. M.N. Aytaçlar, “South Ionian Orientalizing Style Squat Oinochoai”, Arkeoloji Dergisi 7, 2006, 51-68.

 7.7.2..M.N. Aytaçlar, “Problems in Determining Pottery Production Centers through Clay Analysis”, Arkeoloji Dergisi 10, 2007, 55-68.

 7.7.3.  M.N. Aytaçlar, “Klazomenai MÖ 4. Yüzyıl Evlerinde Kullanılan İnşa Teknikleri (F.Özbay, ADerg 10, 93-107) Üzerine Notlar”, Arkeoloji Dergisi 11, 2008, 147-153.

 7.7.4. A. Erdoğan, M.N. Aytaçlar, “Milas-TKİ Kazıları Işıkdere Oda Mezarı”, Arkeoloji Dergisi 20, 2015, 1-20.

 7.7.5. Ş. Güllüsaç, M.N. Aytaçlar, “Teos Batı Nekropolisi MÖ 5. Yüzyıl Gömüleri”, Arkeoloji Dergisi 24, 2019.

7.8. Konferanslar

 7.8.1. M.N. Aytaçlar, “Göbeklitepe Üzerine”, Tarih Vakfı İzmir Yedi İklim Söyleşileri, 18 Nisan 2019, İzmir.

 1. Diğer (Son 5 Yıl İçinde)

 8.1. Uluslarası Hakemli Dergilerde Hakemlik

OLBA ve TUBA-AR (AHCI kapsamında) dergilerinde hakemlik

 8.2. Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji (ULAKBİM kapsamında) dergisinde hakemlik (2011-…)

 8.3. Çeviriler

 1. Yönettiği/Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Projeler (Son 5 Yıl İçinde)

 9.2. 2012    Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde desteklenmiş olan, “Parion Nekropolisi Arkaik Dönem Seramikleri” başlıklı, kısmen yayınlanmış proje yöneticiliği.

9.1. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilen Corpus Vasorum Antiquorum Türkiye (CVA) projesi. Devam ediyor.

9.3. 01.04.2009-30.03.2011 Tarihleri arasında Milas Müzesi Başkanlığındaki Türkiye Kömür İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmesi, Yeniköy İşletme Müdürlüğü Dekupaj Alanları Arkeolojik Kazı Çalışmaları Bilimsel Danışmanlığı

9.4. 2016   Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde desteklenmiş olan, “Aigai Arkaik Dönem Seramiği ve Aiol Kültüründeki Yeri” başlıklı projede Araştırmacı (Tamamlandı).

 1. Üyesi Olduğu Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlar
 2. Aldığı Ödüller

2001- Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation bursuyla Kasım 2001-Ağustos 2001 tarihleri arasında 10 ay Atina/Yunanistan’da The British School at Athens bünyesinde araştırma çalışması

error: Content is protected !!