Ark. Selim MARTİN

Selim Martin 1981 Uşak doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde Arkeoloji üzerine yapmıştır. Aynı üniversitede Arkeoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prehistorya, Bilişsel Arkeoloji, Mezopotamya Arkeolojisi, Tarihsel Coğrafya ve Mitoloji gibi temel Arkeoloji konularının yanında Tekstil, Mozaik, Resim gibi Sanat ve Tasarım alanlarında da çeşitli dersler yürütmektedir. Eğitim ve iş hayatı boyunca çeşitli bilimsel ve sanatsal projeler ile kültürel etkinlikler içerisinde yer almış ve özellikle Batı Anadolu coğrafyasında eğitim ve kültürel amaçlı geziler düzenlemiştir.

Uzun yıllar, arkeolojik alanlarda ve çeşitli bilimsel çalışmalarda belgeleme amaçlı fotoğraf çekmekle beraber, sanatsal anlamda kişisel fotoğraf sergileri açmış ve çeşitli eserleri karma sergilerde de yer almıştır.

Tekstil Arkeolojisi üzerine “Giyim Kuşam ve Çıplaklık: Yakındoğu’da Tarihöncesi Giyim Kültürü” isimli bir kitabı ve Pantheon isimli Mitoloji konulu bir boyama kitabı bulunan ve  çeşitli ulusal gazete ve dergilerde mitoloji konulu yazılar kaleme alan Selim Martin evlidir ve bir çocuğu vardır.

error: Content is protected !!