Dr. Erkan Serçe

Adı-Soyadı: Erkan Serçe

Doğum Yeri ve Tarihi:
İzmir, 11-05-1964
Akademik Ünvanı: Dr. Öğretim Üyesi
Çalıştığı Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

EĞİTİM DURUMU
Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Böl. (1988)
Yüksek Lisans: DEÜ AİİTE (1991)
Doktora : DEÜ AİİTE (1996)
Yabancı Dil:   İngilizce
Kaynak Dili:   Osmanlıca

AKADEMİK GÖREVLERİ

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr.), 2009-
 • DEÜ, Buca Eğitim Fak. Tarih Eğitimi ABD Öğretim Görevlisi, 1997-2009.
 • DEÜ, AİİTE Öğretim Elemanı, 1991-1997.

VERDİĞİ DERSLER
Sanayi Devriminden Günümüze Avrupa Tarihi
Tanzimat’tan Günümüze Türk İdare Tarihi
Türk Tarihine Giriş
Türk Kültürü Tarihi
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Siyasal Düşünceler Tarihi
Edebi Metinlerle Tarih Öğretimi
Çağdaş Türk Tarihinin Kaynakları
Seyyahlar ve Seyahatnameler
İzmir ve Çevresi Tarihi
Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi

KİTAPLAR

 1. İzmir Belediyesi Tarihi (1868-2018), 2 Cilt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002.
 2. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İzmir Ticaret Odası Tarihi, (Yrd. Doç. Dr. Ferlâl Örs ve Mehmet Şakir Örs ile birlikte), İzmir Ticaret Odası Yayını, 3. Baskı, İzmir, 2018, 400 S.
 3. Grenville Temple, Türkiye – Yunanistan – Ege Adaları. Akdeniz’de Geziler, Çeviren: Simge Kaytan, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2015, 312 S.
 4. Alexis de Valon, Doğu’da Bir Yıl, Çeviren: İsmail Yerguz, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2015, 176 S.
 5. Ernst Christoph Döbel, Saksonya’dan İskenderiye’ye Bir Faytoncunun Serüvenleri, Çeviren: Cristina Schettger, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2015, 224 S.
 6. F. Michaud – J. J. F. Poujoulat, İzmir’den İstanbul’a Batı Anadolu, Çeviren: Nedim Demirtaş, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), (2. Baskı), Say Yayınları, İstanbul, 2015, 279 S.
 7. İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu 90. Yılı /Izmir Commodity Exchange the 90th. Anniversary of the Raisin Hall, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, İzmir, 2015, 200 S.
 8. Agnes Dick Ramsay, Yüzyıl Sonlarında Türkiye’de Günlük Yaşam, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2015, 192 .
 9. F. Michaud – J. J. F. Poujoulat, İmparatorluklar Şehri İstanbul 1830, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2014, 668 S.
 10. Heinrich Schliemann, Troya’dan İda Dağı’na Troas’ta Yolculuk, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Say Yayınları, İstanbul, 2014, 112.
 11. The History of the Izmir Commodıty Exchange from 1891 to the Present, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, İzmir, 2013, 200 s.
 12. Yılında İzmir Ticaret Borsası Tarihi, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, İzmir, 2011, 527 s. (Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin’le birlikte)
 13. Karşıyaka Tarihi, Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 2006. (Prof. Dr. Engin Berber’le birlikte).
 14. Bir Osmanlı Aydınının Londra Seyahatnamesi, İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 138 S.
 15. Aubry de La Motraye, La Motraye Seyahatnamesi, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 532 S.
 16. Guillaume Martin, İstanbul’a Seyahat, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 172 S.
 17. F. Michaud – J. J. F. Poujoulat, İzmir’den İstanbul’a Batı Anadolu 1830, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 360 S.
 18. Baronne Durand de Fontmagme, Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 318 S.
 19. Hamilton Curey, Akdeniz’in Büyük Korsanları, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İstiklal Kitabevi, İstanbul, 2007, 379 S.
 20. Küllerinden Doğan Şehir (The City Which Rose From The Ashes), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2003, 304 S. (Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin ve Yrd. Doç Dr. Fikret Yılmaz ile birlikte)
 21. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İzmir Ticaret Odası Tarihi, (Yrd. Doç. Dr. Ferlâl Örs ve Mehmet Şakir Örs ile birlikte), İzmir Ticaret Odası Yayını, İzmir, 2002, 328 S.
 22. İzmir’de Kitapçılık 1839–1928, (Genişletilmiş 2. Baskı), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, XIV+210 S.
 23. A. Şahabettin Ege, Eski İzmir’den Anılar, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, 59 S.
 24. Nail Moralı, Mütarekede İzmir, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, 186 S.
 25. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2002, 267 S.
 26. 1923 Senesi İzmir Vilayeti İstatistiği, 2 Cilt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2001, 292+303 S.
 27. Cevat Sami – Hüseyin Hüsnü, İzmir 1905, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, 2001, X+217+(XV) S.
 28. İzmir Esnaf ve Ahali Bankası – Egebank, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2000, 350 S. (Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin ile birlikte)
 29. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir’de Belediye (1868–1945), Dokuz Eylül Yayınları, İzmir,1998, 365 S.
 30. Kuruluşundan Geleceğe İzmir Ticaret Borsası Tarihi, İzmir Ticaret Borsası Yayınları, İzmir, 1998, 335 S. (Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin ile birlikte)
 31. İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, Akademi Kitabevi, İzmir, 1998, VII+41 S.
 32. İzmir ve Çevresi Resmî, Özel Binalar İstatistiği 1918, Akademi Kitabevi, İzmir, 1998, VII+54 S.
 33. Hüseyin Rıfat, İzmir 1914, Aydın Vilayeti 1330 Sene-i Maliyesi Ticaret Rehberi, (Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe), Akademi Kitabevi, İzmir, 1997, X+193 S.
 34. İzmir’de Kitapçılık —Kitaplar, Kitapçılar, Matbaalar ve Kütüphaneler— 1839–1928, Akademi Kitabevi, İzmir, 1996, X+242 S.

MAKALELER:

 1. “Papaz İskelesi’nden Bostanlı’ya”, Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu 6-7-8 Kasım 2013 Bildiriler, Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 2014. ss. 309-317.
 2. “19. Yüzyıl Seyahat Rehberlerinde İzmir”, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, Yıl: 5, Sayı:25 Aralık 2013-Ocak 2014, ss. 46-54. (Türkçe-İngilizce)
 3. “İzmir’de Un Sanayi ve Değirmencilik”, EUSD Hayat, Sayı: 9, Ocak-Mart 2014, ss. 75-80. (Türkçe-İngilizce)
 4. “Mübadele, Göçler ve İzmir”, ESİAD Yaşam, Yıl: 4, Sayı: 17, Ekim 2013, ss. 42-46.
 5. “II. Meşrutiyet Dönemi’nde İzmir”, Değişen İzmir’i Anlamak, Phoenix Yayınları, Ankara, 2010, ss. 23-41.
 6. “Turistlerin İzmir’i: John Murray Rehber Kitaplarına Göre Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir”, Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi, Bildiriler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2010, ss. 567-579. (Mustafa Özbaş’la birlikte)
 7. “Balçova Belediyesinin Kuruluşu ve İlk Başkanı Ercüment Uysal’ın Çalışmaları”, Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi, Bildiriler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2010, ss. 221-231. (Eren Akçiçek’le birlikte)
 8. “İngilizce Yayınlanan Bazı Eserlerde İzmir Depremleri”, İzmir Tarih ve Toplum, Sayı 5, Haziran-Eylül 2009, ss. 80-86.
 9. “Yüz Kırk Yaşına Giren İzmir Belediyesi Nasıl Kuruldu?”, İzmir Tarih ve Toplum, Sayı 2, Sonbahar 2008, ss. 24-27.
 10. “Atatürk Döneminde Belediyelerde Sağlık”, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (920–1938, Bildiriler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2009.
 11. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Belediye ve Kamu Sağlığı: İzmir Örneği”, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi, 1-3 Aralık 2005, Bildiriler, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2007.
 12. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Karşıyaka Belediyesi”, Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, 22-23 Aralık 2005, Bildiriler, Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir, 2006.
 13. “İzmir’in İmarı ve Hermann Jansen”, Miko, Üç Aylık Ege Kültürü Dergisi, Bahar 2006, Sayı 5, ss. 35–38.
 14. “Eski Haritalar’da Ege Denizi ve İzmir”. Miko, Üç Aylık Ege Kültürü Dergisi, Kış 2004, Sayı 2, ss. 22–25.
 15. “Eski Haritalar’da Adalar ve İzmir”. Miko, Üç Aylık Ege Kültürü Dergisi, Bahar-Yaz 2004, Sayı 3, ss. 18–22.
 16. “İzmir İle İlgili Türkçe Anı Kitapları Bibliyografyası (Bir Deneme)” İzmir Kent Kültürü Dergisi, Mart 2003, Sayı 6, ss. 66–79.
 17. “İzmir’de Bira ve Birahaneler”. Miko, Üç Aylık Ege Kültürü Dergisi, Sonbahar 2003, Sayı 1, ss. 25–29.
 18. “Eski Haritalar’da Ege Denizi ve İzmir”. Miko, Üç Aylık Ege Kültürü Dergisi, Sonbahar 2003, Sayı 1, ss. 15–20.
 19. “İzmir ve Havalisi Âsar-ı Atika Muhibleri Cemiyeti ve İzmir Arkeoloji Müzesinin Kuruluşu” İzmir Kent Kültürü Dergisi, Şubat 2002, Sayı 5, ss. 318–328.
 20. “İzmir’de Tek Sayı Çıkmış Bir Dergi: Yeni İzmir”, Tepekule Tarih, Bahar 2000, ss. 76–80.
 21. “Unutulmuş Bir İzmirlinin Unutulmuş Bir Kitabı”, Tepekule Tarih, Bahar 2000, ss. 81–84.
 22. “İzmir Mahalleleri”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, Sayı 1, Nisan 2000, ss. 162–175.
 23. “İzmir’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve İzmir Mahalleleri”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 7–8, Yaz 1999, ss.155–170.
 24. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ege Bölgesinde İktisadi Hayatın Millileştirilmesi Çabaları-II”, Toplumsal Tarih, Sayı 69, Eylül 1999, ss. 40–45.
 25. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ege Bölgesinde İktisadi Hayatın Millileştirilmesi Çabaları-I”, Toplumsal Tarih, Sayı 68, Ağustos 1999, ss. 24–29.
 26. “Muharrir Mecmuası”, Müteferrika, Altı Aylık Kitabiyat Dergisi, Yaz 1998, Sayı13, ss. 95–111.
 27. “Gazete Kupürleriyle Tarih”, Tarih ve Toplum, Cilt 30, Sayı 175, Temmuz 1998, 61–63. (Kitap Eleştirisi).
 28. “İzmir’deki Yunanistan”, Tarih ve Toplum, Cilt 29, Sayı 173, Mayıs 1998, ss. 62–64. (Kitap Tanıtımı).
 29. “Ticari Hayatın Millileştirilmesi Sürecinde Ticaret Borsaları: İzmir Örneği (1891–1930)” , Yrd. Doç. Dr. Sabri Yetkin ile birlikte, Toplum ve Bilim, Sayı 79, Güz 1998.
 30. “Salname ve İstatistiklerle Foça”, Foça Üzerine Yazılar, (Yayınlayan Foça Belediyesi), İzmir, 1998.
 31. “Seyyar Kitapçılar Nizamnamesi”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 5, 1997, ss. 9–16.
 32. “İstatistiklerle İzmir 1917–1918”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, 1996, ss.159–174.
 33. “Yazarlarını Arayan Tez/Kitap”, Toplumsal Tarih, Sayı 32, Ağustos 1996, ss. 62–64. (Kitap Eleştirisi).
 34. “Mitostan Gerçeğe: Amelperver Cemiyeti”, Toplumsal Tarih, Sayı 14, Şubat 1995 ss. 6–11.
 35. “1923 İzmir-Aydın Demiryolu Grevi: Siyasal İktidar, Sermaye ve İşçi Sınıfı Üçgeni Üzerine Bir Deneme”, Toplum ve Bilim, Sayı 66, Bahar 1995, ss. 86–105.
 36. “Başlangıcından Harf Devrimine İzmir’de Türk Yayıncılığı”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 1993, ss.309-322.
 37. “İzmir’in Kültür ve Ticaret Hayatında Bir Türk: Hoca Hafız Ahmed Sabri Efendi”, Yedi İklim, Sayı 24+5, Ağustos 1992, ss. 75-76.
 38. “Aydın Vilayeti Matbaası”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1992, ss. 307-328.
 39. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir’de Kütüphanecilik”, Erdem-Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayı 20, Ocak 1991, ss. 735-751.

KONGRE, SEMPOSYUM, KONFERANS VE PANELLER

 1. “Batı Anadolu’da Osmanlı Sanayi Mirası ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanayi” Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17–22 Haziran 2008, Ankara, Bilkent Üniversitesi.
 2. “Osmanlı Döneminde İzmir: Moderneşme ve Kültür”, Konak Belediyesi-Ebruli Turizm, 4 Mart 2015.
 3. “Osmanlı Döneminde İzmir: Tarih ve Kültür”, Konak Belediyesi-Ebruli Turizm, 23 Şubat 2015.
 4. “Seyahatnamelerde Buca”, Dünden Bugüne Buca Çalıştayı, 5-6 Mayıs 2014.
 5. “Turistlerin İzmir’i: John Murray Rehber Kitaplarına Göre Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir”, Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi, 10-12 Aralık 2009, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, (Mustafa Özbaş’la birlikte)
 6. “Balçova Belediyesinin Kuruluşu ve İlk Başkanı Ercüment Uysal’ın Çalışmaları”, Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi, 10-12 Aralık 2009, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, (Eren Akçiçek’le birlikte)
 7. “Batı Anadolu’da Osmanlı Sanayi Mirası ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanayi” Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17–22 Haziran 2008, Ankara, Bilkent Üniversitesi.
 8. “Atatürk Döneminde Belediyelerde Sağlık”, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920–1938), 6–9 Kasım 2007, İzmir. Ege Üniversitesi.
 9. “Oluşum Sürecinde Eşrefpaşa”, Eşrefpaşa’dan Karantina’ya, 16 Ekim 2006,İzmir. Konak Belediyesi.
 10. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Belediye ve Kamu Sağlığı: İzmir Örneği”, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi, 1-3 Aralık 2005, İzmir. Ege Üniversitesi – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. – İzmirAum.
 11. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Karşıyaka Belediyesi”, Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu, 22-23 Aralık 2005, İzmir. Karşıyaka Belediyesi.
 12. “Siyasal Yaşam ve İzmir”, Saat Kulesi’nin Aynasında İzmir’in Son Yüzyılı Sempozyumu, 31 Ağustos 2001, İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi.
 13. “Türkiye’de Ticaretin Millileştirilmesinde Ticaret Borsaları: İzmir Örneği (1891–1930), Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 18–21 Haziran 1998, Bursa Uludağ Üniversitesi.
 14. “Cumhuriyet Döneminde Ticari Hayatın Millileştirilmesi Süreci: Ege Bölgesi Örneği”, Bilanço: 1923–1998 Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış, Uluslararası Kongresi, 10–12 Aralık 1998, Ankara. Cumhurbaşkanlığı-Türkiye Bilimler Akademisi-Türk Sosyal Bilimler Derneği-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 15. “Kurum Tarihçiliği Çalışmalarına İzmir’den Bakış”, Kurum Tarihçiliği: Deneyimler ve Perspektifler-Atölye Çalışması, 7 Kasım 1998, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. (Sabri Yetkin ile birlikte).
 16. “İzmir’de Belediyecilik”, Konak Belediyesi, İzmir, 25 Aralık 1997, Saat:20.00.
 17. “İzmir’de Eski Kitapçılar”, Tüyap-Konak Belediyesi, 2. İzmir Kitap Fuarı, İzmir, 15 Mart 1997, Saat: 11.00-12.00.
 18. “İzmir’de Kültür Hareketleri”, Tüyap-Konak Belediyesi, 2. İzmir Kitap Fuarı, (Panel), İzmir, 9 Mart 1997, Saat: 18.00–20.00.
 19. “Kentleşme ve Belediyeleşme Sürecinde İzmir Deneyimi; Bölgesel İlişkiler”, Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 20–22 Ekim 1997, İzmir. Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
 20. “İzmir’de Türk Yayıncılığı”, Kurtuluşunun 70. Yılı Dolayısıyla İzmir Sempozyumu, 9-10 Eylül 1992, İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 

RADYO PROGRAMLARI

 1. “Tarihte Bu Ay”, TRT 1, Aylık (2014).
 2. “İzmir Tarihinden Kesitler” TRT İzmir Kent Radyo, Haftalık (2015–devam etmekte).

BELGESEL FİLM DANIŞMANLIKLARI

 1. “Hayatı Resmedenler” TRT Belgesel. (Yapımcı:Elçin Çelik, Yönetmen: Durmuş Akbulut). (2014)
 2. “Sinemanın İlkleri” (Yapımcı: Çekirdek Film, Yönetmen: Durmuş Akbulut). (2013)
 3. “Kayıp Toprakların Torunları” (Yapımcı: Tane Film, Yönetmen: Berfi Dicle). (2010)

GAZETE VE DERGİ YAZILARI
İzmir Life ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Dergisi ile Yenigün Gazetesinde yayınlanmış çok sayıda yazısı vardır.

error: Content is protected !!