Ark. Selim Martin

Selim Martin 1981 Uşak doğumlu. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde Arkeoloji üzerine yapmıştır. Uzun yıllar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmıştır ve 2018 yılından beri Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Prehistorya, Mezopotamya Arkeolojisi, Tarihsel Coğrafya ve Mitoloji gibi temel Arkeoloji konularının yanında Tekstil, Mozaik, Resim gibi Sanat ve Tasarım alanlarında da çeşitli dersler yürütmektedir.

Eğitim ve iş hayatı boyunca çeşitli bilimsel ve sanatsal projeler ile kültürel etkinlikler içerisinde yer almış ve özellikle Batı Anadolu coğrafyasında eğitim ve kültürel amaçlı geziler düzenlemiştir.

Uzun yıllar, arkeolojik alanlarda ve çeşitli bilimsel çalışmalarda belgeleme amaçlı fotoğraf çekmekle beraber, sanatsal anlamda kişisel fotoğraf sergileri açmış ve çeşitli eserleri karma sergilerde de yer almıştır.

Dönem dönem Birgün Gazetesi’nde Mitoloji konulu yazılar kaleme alan Selim Martin evlidir ve bir çocuğu vardır.

error: Content is protected !!