OSMANLI’DA “HİLKAT GARİBELERİ” VE “KUSURLU ZÜRRİYETLER”

İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri

16 Ocak 2020, Perşembe

00.00

  • ÜCRETSİZDİR

İZMİR YEDİ İKLİM TARİH SÖYLEŞİLERİ – 40

Konak Belediyesi ve Ebruli Turizm’in katkılarıyla

Konu:     Geç Osmanlı Matbuatında ve Tıbbında “Hilkat Garibeleri” ve “Kusurlu” Zürriyetler
Konuk:    Ebru Aykut  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Sosyoloji )
Tarih: 16 Ocak 2020, Perşembe
Yer:   Türkan Saylan Kültür Merkezi, Kıbrıs Şehitler Caddesi No:12,  K.7 Alsancak-İzmir
Saat:    19.00

ÖZET:

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaradılış harikalarına ve garip mahlûklara duyulan merak ve ilginin kökeni, Arapça ve Farsça kaleme alınmış Ortaçağ kozmografya eserlerinin tercüme ve adaptasyon yoluyla Osmanlı kozmografya ve coğrafya literatürü içinde önemli bir yer edindiği 14-15. yüzyıllara kadar dayanır. Bu ilgi Weber’in deyişiyle “dünyanın büyüsünün bozulduğu” 19. yüzyılda sönümlenmek şöyle dursun, farklı bir ivme ve nitelik kazanmış; 1830’lardan itibaren imparatorluğun dört bir köşesinden payitahta iletilen şaşırtıcı vakalar ve garip doğumlara dair haberler gazete ve mecmualarda kendilerine yer bulmuştur. Bu haberler arasında belki de en ayrıcalıklı olanlar, bir takım konjenital anomali ve deformasyonlarla doğmuş canlılara (insan veya hayvan) -belgelerin diliyle “hilkat garibeleri”ne- dair havadislerdir. 19. yüzyılda “hilkat garibeleri” bir yandan Allah’ın hikmeti ve kudretinin delili addedilirken, diğer yandan da tıbbi bir ilginin nesnesi haline gelir, hatta bu canlıların bazıları incelenmek ve muhafaza edilmek üzere Mekteb-i Tıbbiye numunehanesine gönderilir. Yüzyılın sonlarına doğru ise, anomalileri açıklayıp normalleştirmeye yönelik tıbbi söyleme nüfus odaklı bir başka söylem ve kaygı eşlik etmeye başlar. Bu söylemin hedefi veraset (kalıtım) yoluyla aktarılan “kusur”lara dikkat çekerek müstakbel nesillerin tereddisini önlemektir. Bu konuşma, Osmanlı arşiv kayıtları, gazete haberleri ve “ucubeliğin” kamusal teşhiri için imkân sağlayan Servet-i Fünun, Mektep, Maarif gibi dönemin popüler mecmualarından faydalanarak, 19. yüzyıl boyunca norm dışı kabul edilen bedensel farklılıkların Osmanlı matbuatında ve tıbbında nasıl temsil edilip yorumlandığı üzerine tarihsel bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır.

EBRU AYKUT:

Ebru Aykut Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Doktorasını 19. yüzyıl Osmanlı taşrasında cereyan eden kundaklama vakalarına ve kocalarını zehirleyen kadınlara odaklanarak suç, cezalandırma pratikleri ve adaleti tesis etme mekanizmaları üzerine yazdığı tezle Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamladı. Toplumsal cinsiyet tarihi, tıp tarihi ve suç tarihiyle ilgileniyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi.

ÜCRETSİZDİR

Bu bir ön rezervasyon formudur. Lütfen telefonla teyit alınız!

İlginizi Çekebilecek Diğer Turlar

Türkiye’de Olağanüstü Hal’in Tarihini Yaz(ama)mak: Hukuk ve Ötesi

19 Mart 2020, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Oldukça sınırlı araştırmanın olduğu bir konuda tarihsel ve hukuksal boyutlara dair bir inceleme. Konuğumuz: Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu

ÜCRETSİZDİR
00.00

İzmir ve İttihat-Terakki (1908-1918)

20 Subat 2020, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
“Levant’ın yıldızı”nda, Türk ulus-devletinin düşünsel ve toplumsal zemini üzerine bir inceleme. Konuğumuz: Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu

ÜCRETSİZDİR
00.00

“Hıristiyan Türbesi” Efes Meryem Ana Evi (1950-80)

19 Aralık 2019, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Dönemin gazete ve dergileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı belgeleri ışığında ... Konuk: Gökçen Beyinli

ÜCRETSİZDİR
00.00

Osmanlı ve Babür İmparatorluklarında Kölelik

22 Kasım 2019, Cuma
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Konuğumuz, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi...

ÜCRETSİZDİR
.00
error: Content is protected !!