İzmir ve İttihat-Terakki (1908-1918)

İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri

20 Subat 2020, Perşembe

00.00

  • ÜCRETSİZDİR

İZMİR YEDİ İKLİM TARİH SÖYLEŞİLERİ – 41
Konak Belediyesi ve Ebruli Turizm’in katkılarıyla

Konu:     İzmir ve İttihat – Terakki (1908-1918)
Konuk:    Doç. Dr. Hasan Taner KERİMOĞLU
Tarih: 20 Subat  2020, Perşembe
Yer:   Türkan Saylan Kültür Merkezi, Kıbrıs Şehitler Caddesi No:12,  K.7 Alsancak-İzmir
Saat:    19.00


ÖZET:
İstanbul ve Selanik’le birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ve kozmopolit kentlerinden birisi olan İzmir, Türk milliyetçiliği düşüncesini giderek Osmanlı Devleti’nin resmi ideolojisi haline getirmeye başlayan İttihatçıların ülke yönetiminde etkin olduğu on yıllık süreçte (1908-1918), büyük bir dönüşüm geçirmeye başlar. 1908 Devrimi’nden sonra yaşanan Girit sorunu, Balkan Savaşları, adalar ve göçmenler meselesi, I. Dünya Savaşı gibi gelişmeler İzmir’in politik, sosyo-kültürel, demografik ve mekânsal yapısında derin izler bırakır. Bu süreçte İttihatçıların organize ettiği boykotlar, kitlesel gösteriler, göç ettirme uygulamaları, İzmir’deki cemaatler arası ilişkilere zarar verir. Kapitalist üretim ilişkilerinin egemen üretim biçimi haline gelmeye başladığı, Müslim ve gayr-i Müslim Osmanlı vatandaşları arasındaki sınıfsal farklılaşmanın etnik ve dinsel çatışmalara zemin oluşturduğu toplumsal koşullarda, milliyetçi reflekslerle hareket eden İttihatçılar, İzmir ve Batı Anadolu’yu “Türk ve Müslümanlaştırma”ya başlarlar. 1918’e gelindiğinde ise “Levant’ın yıldızı”nda, Türk ulus-devletinin üzerinde yeşereceği düşünsel ve toplumsal zemin oluşmuştur.

Hasan Taner KERİMOĞLU:
1979’da İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Hasan Taner Kerimoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde 2003 yılında yüksek lisans, 2008 yılında da doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında Yakınçağ Tarihi alanında doçent olan Kerimoğlu’nun İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914 (Libra Kitapçılık ve Yay., İstanbul, 2009), Osmanlı Kamuoyunda Balkan Meselesi 1908-1914 (Libra Kitapçılık ve Yay., İstanbul, 2015) ve Osmanlı’da Devrim ve Fedakâran-ı Millet (Tarih Vakfı Yurt Yay., 2018) başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Kendisi İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türk-Yunan ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal düşünce ve toplumsal hareketler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Ü C R E T S İ Z D İ R

Bu bir ön rezervasyon formudur. Lütfen telefonla teyit alınız!

İlginizi Çekebilecek Diğer Turlar

Türkiye’de Olağanüstü Hal’in Tarihini Yaz(ama)mak: Hukuk ve Ötesi

19 Mart 2020, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Oldukça sınırlı araştırmanın olduğu bir konuda tarihsel ve hukuksal boyutlara dair bir inceleme. Konuğumuz: Doç. Dr. Noémi Lévy-Aksu

ÜCRETSİZDİR
00.00

OSMANLI’DA “HİLKAT GARİBELERİ” VE “KUSURLU ZÜRRİYETLER”

16 Ocak 2020, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
ÜCRETSİZDİR
00.00

“Hıristiyan Türbesi” Efes Meryem Ana Evi (1950-80)

19 Aralık 2019, Perşembe
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Dönemin gazete ve dergileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı belgeleri ışığında ... Konuk: Gökçen Beyinli

ÜCRETSİZDİR
00.00

Osmanlı ve Babür İmparatorluklarında Kölelik

22 Kasım 2019, Cuma
İzmir Yedi İklim Tarih Söyleşileri
Konuğumuz, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi...

ÜCRETSİZDİR
.00
error: Content is protected !!