Doç. Dr. Murat TOZAN

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

EğitimBilgileri
Doktora, EgeÜniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü,Tarih (EskiçağTarihi)Anabilimdalı,Türkiye 2006 -2012
YüksekLisans,EgeÜniversitesi,SosyalBilimler Enstitüsü,Tarih (EskiçağTarihi)Anabilimdalı,Türkiye 2002 -2005
Lisans,EgeÜniversitesi,EdebiyatFakültesi,TarihBölümü,Türkiye 1997 -2002

Yabancı Diller
Latince
İtalyanca
Almanca
İngilizce

Yaptığı Tezler

Doktora: Roma’nınAnadolu’dakiEgemenlikPolitikası:Kentler veBağımlıKrallıklar (İ.Ö.133-İ.Ö.89), EgeÜniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü,Tarih (EskiçağTarihi)Anabilimdalı,2012

YüksekLisans: Roma’nın Asia Eyaletindeki EkonomiPolitikası (İ.Ö.129-İ.Ö.27), EgeÜniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü,Tarih (EskiçağTarihi)Anabilimdalı,2005

Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, EskiçağTarihi

Akademik Unvanlar / Görevler
Doç.Dr., EgeÜniversitesi, Edebiyat Fakültesi, TarihBölümü, 2019 DevamEdiyor
Araştırma Görevlisi Dr., EgeÜniversitesi, EdebiyatFakültesi,TarihBölümü, 2012 -DevamEdiyor
AraştırmaGörevlisi, EgeÜniversitesi,EdebiyatFakültesi,TarihBölümü,2004 -2012

MeslekiDeneyim

ErasmusKoordinatörü,EgeÜniversitesi,EdebiyatFakültesi,TarihBölümü,2017 -DevamEdiyor

VerdiğiDersler
İlkçağ Uygarlıkları Tarihi,Lisans,2017 -2018
Geç Antikçağ’da Akdeniz Dünyası I, Lisans,2017 -2018
Geç Antikçağ’da AkdenizDünyası I ,Lisans,2017 -2018
Geç Antikçağ’da AkdenizDünyası I,Lisans,2017 -2018
İlkçağ Uygarlıkları Tarihi, Lisans,2017 -2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde YayınlananMakaleler
I. Some Remarks on the Date of Caesar s Capture by Cilician Pirates TOZANM. Adalya, ss.133-150,2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler
I. The Naval Expedition of Servilius Isauricus inWestern Pamphylia: Conquest or Re-Conquest? TozanM.
ArkeolojiDergisi, cilt.23, ss.195-203,2018 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
I . Apol onis: Kuzeydoğu Lydia’da Bir Makedon Kolonisi TOZANM.
TarihAraştırmalarıDergisi, cilt.37, ss.141-160,2018 (HakemliÜniversiteDergisi)
I I. Pergamon’un Yolları: Antikçağ’dan Bizans’a Bakırçay (Kaikos) Havzası’nın Yol Sistemi TOZANM.
Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.32, ss.531-563,2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
IV. Cicero’nun Cilicia Valiliği TOZANM.
Cedrus:Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, ss.105-126,2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
V. Üçüncü Makedonya Savaşından Pompeius un Seferine Roma nın Doğu Politikası ve Anadolunun Güney Kıyılarında Korsanlık (M.Ö. 167-M.Ö. 67) TOZANM.
Cedrus, cilt.2, ss.135,2014 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
VI. Seleukidische und attalidische Kolonisationstätigkeit imoberen Kaikostal Ein Vorbericht TOZANM.
ArkeolojiDergisi, ss.169-182,2014 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
VI . Gaius Gracchus’un politik hedefleri ve Phrygia ile Lykaonia’nın Asia Eyaleti’ne bağlanması TOZANM.
AnkaraÜniversitesiDilveTarih-Coğrafya FakültesiTarihBölümüTarihAraştırmalarıDergisi, cilt.33, ss.23-44,
2014 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
VI I. Marcus Antonius’un Korsanlara Karşı Seferi ve Lex De Provinci s Praetori s TOZANM.
TarihOkulu, ss.1-26,2013 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)
IX. Lionel Casson, Antik Çağda Seyahat, 320 Sayfa, 4 Harita, 20 Resim, Çeviren: Nalan Özsoy,MB
Yayınevi, İstanbul 2008, ISBN-978-975-9191-17-7 TOZANM.
TARIHINCELEMELERIDERGISI, cilt.23, ss.271-275,2008 (DiğerKurumlarınHakemliDergileri)

Kitap &Kitap Bölümleri

I. Aelius Aristeides ve Galenos’un Eserlerinde Pergamon ve Çevresi
TOZANM.
EskiçağYazıları12 [Akron:EskiçağAraştırmalarıKitapDizisi16],AkyürekŞahin,N.E.,Onur F.,Yıldız,M.E. ,Editör,
Arkeolojive SanatYayınları, İstanbul, ss.133-176,2018
I . Aelius Aristeides ve Galenos’un Eserlerinde Pergamon ve Çevresi
TOZANM.
EskiçağYazıları12 [Akron:EskiçağAraştırmalarıKitapDizisi16],NalanEdaAkyürekŞahin,FatihOnur,Mehmet
ErtanYıldız,Editör,Arkeolojive SanatYayınları, ss.133-176,2018
I I. Roma nın Anadolu daki Egemenlik Politikası Kentler ve Bağımlı Kral ıklar İ Ö 133 İ Ö 89
TOZANM.
Arkeolojive SanatYayınları,2016
HakemliKongre / SempozyumBildiriKitaplarında Yer Alan Yayınlar
I. Antik Kaynaklarda Taouion / Taouion in Ancient Sources
TOZANM.
I I.UluslararasıBozokSempozyumu:BölgeselKalkınma ve Sosyo-KültürelYapı,3 -05Mayıs2018, ss.244-245
I . Antikçağ’da Synnada Kenti
TOZANM.
VI I.UluslararasıAfyonkarahisarAraştırmalarıSempozyumu,5 -07Nisan2018, ss.177-178
I I. Bir Sağlık Kenti Olarak Antik Smyrna
TOZANM.
AntikSmyrna/İzmirKazıveAraştırmaları I .UluslararasıÇalıştayı, İzmir,Türkiye,23 -24Eylül2016, ss.243-256
IV. Aristeides ve Galenos un Eserlerinde Smyrna
TOZANM.
Smyrna/İzmirKazıveAraştırmaları I.Çalıştayı,Türkiye,2 -03Mayıs2014, ss.271-285
V. BodrumYarımadasının Kuzeydoğusunda Bir Antik Kent Bargylia
TOZANM.
I I.UluslararasıBodrumSempozyumu,30Ekim-01Kasım2013, cilt.2, ss.835-850
VI. Halikarnassoslu Dionysios Yaşamı Eserleri ve Tarihçiliği
TOZANM.
I .UluslararasıBodrumSempozyumu,9 -12Mayıs2011, ss.551-560
VI . Aristonikos Ayaklanması Hakkında Son Zamanlarda Yayınlanan Belgeler ve Çeşitli Görüşler
TOZANM.
UluslararasıBergama Sempozyumu,Türkiye,7 -09Nisan2011, cilt.1, ss.158-178
VI I. Kırkağaç Çevresinde Bulunan Hel enistik DönemYerleşmeleri
TOZANM.
Kırkağaç Sosyo-EkonomikTarih Sempozyumu,Türkiye,6 -07Eylül2007, ss.1-11
Ansiklopedide Bölümler
I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
I . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
I I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
IV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
V. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
VI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
VI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
VI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
IX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
X. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XIV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XVI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XVI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XVI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XIX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXIV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXVI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXVI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXVI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXIX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXIV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXV. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXVI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXVI . İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXVI I. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XXXIX. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XL. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014
XLI. İzmir Kent Ansiklopedisi Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi Arkeolojisi
TOZANM.
İzmirBüyükşehirBelediyesiYayınları, ss.,2014

Desteklenen Projeler
TozanM.,PirsonF.,DiğerÜlkelerdekiKamuKurumlarıTarafındanDesteklenmişProje,DieTransformationder
MikroregionPergamonzwischenHelenismusund römischerKaiserzeit,2019 -2022
TozanM.,PirsonF.,UFUK2020Projesi, “KaneRegionalHarbour Survey”.MainProject:Portus Limen–Rome’s
MediterraneanPorts.,2014 -2017
TozanM.,ZimmermannM.,DesteklenmişDiğer Projeler, “DieChora vonPergamon.Landstädte,Dörfer undGehöfte in
der Chora deshelenistischenPergamon”.DFG-Projekt:Die helenistischePolis als Lebensform.Urbane Struktur
zwischenTraditionundWandel.,2006 -2012
BilimselDergilerdeki Faaliyetler
Land ,ÖzelSayıEditörü,2019 -DevamEdiyor
Bilimsel KuruluşlardakiÜyelikler / Görevler
AlmanArkeolojiEnstitüsü,Üye,2020 -DevamEdiyor ,Almanya
BilimselHakemlikler
SosyalBilimlerAraştırmalarıDergisi,Diğer İndekslerceTarananDergi,Mayıs2019
DavetliKongre ve SempozyumFaaliyetleri
Geosophy2.0,ÇalışmaGrubu,Kiel,Almanya,2019
I I.UluslararasıBozokSempozyumu:BölgeselKalkınma ve Sosyo-KültürelYapı,Katılımcı,Yozgat,Türkiye,2018
VI I.UluslararasıAfyonkarahisarAraştırmalarıSempozyumu,Katılımcı,Afyon,Türkiye,2018
46thAnnualConference of the IsraelSociety for thePromotıonofClassicalStudies,University ofHaifa,Katılımcı,Khefa,
İsrail,2017
6thAnnualMeeting ofCRASIS (Culture,Religionand Society – Interdisciplinary Studies intheAncientWorld),University
ofGroningen,Katılımcı,Groningen,Holanda,2017
AntikSmyrna/İzmirKazıveAraştırmaları I .UluslararasıÇalıştayı,Katılımcı, İzmir,Türkiye,2016
I I.UluslararasıBodrumSempozyumu,Katılımcı,Türkiye,2014
SmyrnaAntikKentiKazıveAraştırmalarıÇalıştayı,Katılımcı, İzmir,Türkiye,2014
I .UluslararasıBodrumSempozyumu,Katılımcı,Muğla,Türkiye,2011
UluslararasıBergama Sempozyumu,Katılımcı, İzmir,Türkiye,2011
HausinternesKoloquiumderKommissionfürAlteGeschichte undEpigraphikdesDeutschenArchäologischenInstituts,
München,Katılımcı,Munich,Almanya,2010
Kırkağaç Sosyo-EkonomikTarih Sempozyumu,Katılımcı,Manisa,Türkiye,2007

DavetliKonuşmalar

Geosophy2.0,Çalıştay,Christian-Albrechts-Universitaet zuKiel,Almanya,Haziran2019

Burslar
ForschungsstipendiumfürDoktorandenundNachwuchswissenschaftler,YabancıÜlkelerinResmiKurumları,2009 – 2010

Ödüller
TOZANM.,KültürÖdülü,BERKSAV(BergamaKültür ve SanatVakfı),Eylül 2018

error: Content is protected !!