Yrd. Doç. Dr. Erkan Serçe

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

KİTAPLAR
1      Bir Osmanlı Aydınının Londra Seyahatnamesi…      2007
2      19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla İzmir Ticaret Odası Tarihi…      2002
3      Eski İzmirden Anılar…      2002
4      İzmir 1905…      2000
5      İzmir ve Çevresi Resmî, Özel Binalar İstatistiği 1918…      1998
6      Tanzimattan Cumhuriyete İzmirde Belediye 1868 1945,…      1998
7      İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917…      1998
8      Kuruluşundan Geleceğe İzmir Ticaret Borsası Tarihi…      1998
9      İzmir 1914…      1997
10    İzmirde Kitapçılık Kitaplar, Kitapçılar, Matbaalar ve Kütüphaneler 1839-1928…

MAKALE:
1      İngilizce Yayınlanmış Bazı Eserlerde İzmir Depremleri…      2009
2      Yüz Kırk Yaşına Giren İzmir Belediyesi Nasıl Kuruldu?…      2008
3      İzmirin İmarı ve Hermann Jansen…      2006
4      Bira, Birahaneler ve İzmir…      2003
5      İzmir İle İlgili Türkçe Anı Kitapları Bibliyografyası (Bir Deneme)…      2002
6      İzmir ve Havalisi Âsarı Atika Muhibleri Cemiyeti ve İzmir Arkeoloji Müzesinin Kuruluşu…      2002
7      Bir Şirket Komedisi ve Bir Bulvarın Öyküsü…      2001
8      "İzmir'de Eğlence Üzerine"…      2000
9      Unutulmuş Bir İzmirlinin Unutulmuş Bir Kitabı…      2000
10     İzmirde Tek Sayı Çıkmış Bir Dergi Yeni İzmir…      2000
11     Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ege Bölgesinde İktisadi Hayatın Millileştirilmesi Çabaları II…      1999
12     İzmirde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve İzmir Mahalleleri…      1999
13     Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ege Bölgesinde İktisadi Hayatın Millileştirilmesi Çabaları I…      1999
14      Ticari Hayatın Millileştirilmesi Sürecinde Ticaret Borsaları İzmir Örneği 1891?1930…      1998
15      Gazete Kupürleriyle Tarih…      1998
16      Muharrir Mecmuası…      1998
17      İzmirdeki Yunanistan…      1998
18      Seyyar Kitapçılar Nizamnamesi…      1997
19      İstatistiklerle İzmir 1917?1918…      1996
20      Yazarlarını Arayan Tez Kitap…      1996
21      1923 İzmir Aydın Demiryolu Grevi Siyasal İktidar, Sermaye ve İşçi Sınıfı Üçgeni Üzerine Bir Deneme…      1995
22      Mitostan Gerçeğe Amelperver Cemiyeti…      1995
23      Başlangıcından Harf Devrimine İzmirde Türk Yayıncılığı…      1993
24      Aydın Vilayeti Matbaası…      1992
25      Tanzimattan Cumhuriyete İzmirde Kütüphanecilik…

BİLDİRİ
1      Turistlerin İzmir'i: John Murray'in Rehber Kitaplarına Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir…    10/12/2009 - 12/12/2009
2      Batı Anadoluda Osmanlı Sanayi Mirası ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi…    17/06/2008 - 22/06/2008
3      Atatürk Döneminde Belediyelerde Sağlık…    06/11/2007 - 09/11/2007
4      Oluşum Sürecinde Eşrefpaşa…    16/10/2006 - 16/10/2006
5      Osmanlıdan Cumhuriyete Karşıyaka Belediyesi…    22/12/2005 - 23/12/2005
6      Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Belediye ve Kamu Sağlığı: İzmir Örneği…    01/12/2005 - 03/12/2005
7      Siyasal Yaşam ve İzmir…    31/08/2001 - 31/08/2001
8      Cumhuriyet Döneminde Ticari Hayatın Millileştirilmesi Süreci: Ege Bölgesi Örneği…     10/12/1998 - 12/12/1998
9      Kurum Tarihçiliği Çalışmalarına İzmirden Bakış…     07/11/1998 - 07/11/1998
10      Türkiyede Ticaretin Millileştirilmesinde Ticaret Borsaları: İzmir Örneği (1891?1930)…    18/06/1998 - 21/06/1998
11      İzmirde Belediyecilik…     25/11/1997 - 25/11/1997
12      Kentleşme ve Belediyeleşme Sürecinde İzmir Deneyimi Bölgesel İlişkiler…     20/10/1997 - 22/10/1997
13      İzmirde Kültür Hareketleri…    09/03/1997 - 09/03/1997
14      İzmirde Türk Yayıncılığı…    09/09/1992 - 09/09/1992
 KURUMSAL HİZMETLER

Hafızalarda iz bırakan, özel, sıra dışı organizasyonlar; İster birkaç kişilik ister binlerce... İncelikli bir hizmetin, çok boyutlu bir performansın hayalini kuruyorsanız, bizi arayın.

DEVAMI

KÜLTÜR TURİZMİ

Europa Nostra; kültür turizminin, insanlar arasındaki kültürel alışverişin, kültürler arası diyaloğun en önemli araçlarından biri olduğunu vurgular.

DEVAMI

YUKARI