Prof. Dr. Özlem Çevik

» Eğitim Durumu
    Lisans » 1992 Yılı mezunu - Ege Üniversitesi

    Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu- Ege Üniversitesi
    Yüksek Lisans Tezi; Tunç Çağlarda Doğu Karadeniz Bölgesi

    Doktora » 2004 Yılı mezunu Ege Üniversitesi
    Doktora Tezi;  Anadolu'da Kentleşme Süreci

» Akademik Unvanlar
  Araştırma Görevlisi » 1995 Yılında
  Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

  Yardımcı Doçent Doktor » 2007 Yılında
  Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü

  Doçent Doktor » 2011 Yılında
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi A.B.D.

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevik, Ö. et. al., 2013. "Pig Domestication And Human-Mediated Dispersal In Western Eurasia Revealed Through Ancient Dna And Geometric Morphometrics", Molecular Biology and Evolution, vol.30, pp.824-832

Çevik, Ö., 1997. "Two Decorated Belts From Van Regional Museum", Abr-Nahrain, vol.34, pp.30-41
Çevik, Ö., 2005. "The Change Of Settlement Patterns In Lake Van Basin: Ecological Constrains Caused By Highland Landscape", Altorientalische Forschungen, vol.32, pp.74-96
Çevik, Ö., Abay E., 2005. ""Interaction And Migration" Issues In Archaeological Theory", Altorientalische Forschungen, vol.32, pp.62-73
Çevik, Ö., 2007. "The Emergence Of Different Social Systems In Early Bronze Age Anatolia: Urbanisation Versus Centralisation", Anatolian Studies, vol.57, pp.131-140
Çevik, Ö., 2008. "Periodisation Criteria For Iron Age Chronology In Eastern Anatolia And Neighbouring Region", Ancient Near Eastern Studies, vol.45, pp.1-20

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Çevik, Ö. (baskıda): "What Follows the Late Neolithic in Central-West Anatolia?: a View from Ulucak Höyük", "Communities in Transition" international Symposium, Athens 2013.
Çevik, Ö. ve A. Erdem (baskıda) : "Ethnoarchaeology in Ayanis (Van) Village in Eastern Anatolia": Production, Storage and Consumption of Pastoral Products both in the Present and in the Past, Proceedings of symposium of Eastern Anatolia and Southern Caucasia held on 2012.
Çevik, Ö-Sağır, M. (baskıda) "The Rise of Elites on Both Sides of the Aegean Sea", Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts, Proceeding of Symposum held on 8-10 May 2009, Tübingen.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

    Çevik, Ö., "What Follows the Late Neolithic in Central-West Anatolia? A View from Ulucak Höyük", Atina (Haziran 2013)
    Çevik, Ö.,"Middle Chalcolithic Period in Central-West Anatolia: A case from Ulucak Höyük", Viyana (Kasım 2012)
    Çevik, Ö., "An İntervening Phenomenon in Non-Urban Envvironmet: Iron Age Cities in Eastern Anatolia" , İstanbul (Kasım 2009)
    Çevik, Ö.,"The Rise of the Elites on the Both Sides of the Aegean Sea", Tübingen (Mayıs 2009)
    Çevik, Ö.,"Social Transformations in Early Bronz Age Anatolia" , Sofya (Nisan 2009)
    Çevik, Ö.,"Emergence of Different Social Systems in the EBA Anatolia: Urbanization versus Centralization", Londra (Nisan 2006)
    Çevik, Ö., "Periodization Criteria for Iron Age Chronology in Anatolia and Related Regions", İzmir (Mayıs 2005)
    Çevik, Ö., "A Comparative Study for Iron Age Chronolgy in NW Iran, Eastern Anatolia and Transcaucasia", Berlin (Mayıs 2005)
    Çevik, Ö., "Can Trade Really Cause Political and Socio-Economic Transformation? An Anatolian Case for the Late Thidr Millenium", Berlin (Mayıs 2003)
    Çevik, Ö., "Ethnoarchaeology in Ağartı / AyanisVillage' and Ayanis Citadel Pottery", New York (Ocak 2003)
    Çevik, Ö., "An Assessment of Settlement Patterns in the Lake Van Basin: Urbanization Process During the Pre-Urartian and Urartian Periods", Chicago (Ocak 2003)
    Çevik, Ö., "The Change of Settlement Patterns in the Van Basin : Ecological Constrains Caused by Highland Landscape", Berlin (Mayıs 2002)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Sağlamtimur H., Kozbe G., Çevik Ö., 2001. "Documenta Asiana Vi Ayanis I Ten Years Excavation Af Rusahinili Eiduru-Kai 1989-1998", Small Finds, Çilingiroğlu A., Salvini M., Eds., CNR ISTITUTO PER GLI STUDI MICENEI ED EGEO-ANOTOLICI, Roma, pp.219-250
Kozbe G., Sağlamtimur H., Çevik Ö., 2001. "Documenta Asiana Vi Ayanis I Ten Years Excavations At Rusahinili Eiduru-Kai 1989-1998", Pottery , Çilingiroğlu A.,Salvini M., Eds., CNR ISTITUTO PER GLI STUDI MICENEI ED EGEO-ANOTOLICI, Roma, pp.85-153
Çevik, Ö., 2013. "Cities And Citadels In Turkey: From The Iron Age To The Seljuks", An Intervening Phenomenon in a Non-Urban Environment: Iron Age Cities in Eastern Anatolia, Redford S., Ergin N., Eds., Peeters Publishers , Paris, pp.67-80

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çevik, Ö. "Prehistorik Çağlarda Kuşadası Ve Çevresi", Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, TÜRKIYE, 23-26 Şubat 2000, pp.97-102
Çevik, Ö. "Ulucak Höyük 2009-2011 Yılı Kazı Çalışmaları", 34.Kazı Sonuçları Toplantısı, TÜRKIYE, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, pp.143-158

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

    "Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi Sempozyumu", Edirne (Şubat 2013)
    "Ulus Devletlerin Yükselişi ve Arkeoloji", İzmir (Kasım 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Çevik, Ö., 2014. "Tematik Arkeoloji Serisi I: Yerleşim Sistemleri Ve Mekan Analizi", İskan Düzeni ve Konut Döngüsüne ilişkin Etnografik Bir Model: Van-Ayanis Köyü, Çevik Ö., Erdoğu B., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.281-298 (Şubat 2014)
Çevik, Ö., 2014. "Tematik Arkeoloji Serisi I - Yerleşim Sistemleri Ve Mekan Analizi", Türkiye Arkeolojisi'nde Mekan Analizi : Sorun ve Yöntemler, Çevik Ö.,Erdoğu B., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.109-122 (Şubat 2014)
Çevik, Ö., 2008. "Muhibbe Darga Armağanı", Ayanis (Van) Urartu Kalesi'ndeki Keramik Atık Alanları,, Tarhan T.,Tibet A.,Konyar E., Ed., Vehbi Koç Yayınları Vakfı, İstanbul, ss.173-186
Çevik, Ö., 2005. "Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler Ve Kentleşme Süreci: Kuramsal Bir Değerlendirme", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İSTANBUL (Nisan 2005)
Çevik, Ö., 2009. "Altan Çilingiroğlu'Na Armağan Yukarı Denizin Kıyısında Urartu Krallığına Adanmış Bir Hayat", İskan Yeri Seçiminde Bilişsel Faktörlerin Olası Rolü: Eiduru (Süphan) Dağı Önündeki Rusa'nın Kenti-Ayanis, Sağlamtimur H, Abay E, Derin Z, Erdem A Ü, Batmaz A, Dedeoğlu F,Erdalkıran M, Baştürk M.B,Konakçı E, Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.195-202
Çilingiroğlu A., Çevik Ö., Çilingiroğlu Ç., 2012. "Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları", Ulucak Höyüğü, Çilingiroğlu A.,Mercangöz Z.,Polat G., Ed., Arkadaş Matbaacılık, İzmir, ss.157-168
Çilingiroğlu A., Çevik Ö., Çilingiroğlu Ç., 2012. "The Neolithic In Turkey: New Excavations & New Research -Western Turkey ", Ulucak Höyük Towards Understanding the early Farming Communities of Middle West Anatolia:Contribution of Ulucak, Özdoğan M.,Başgelen N.,Kuniholm P., Ed., Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.139-175
Çevik, Ö., 2012. "İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı", Urartu'da Kadınlar, Şahin I., Ed., Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Edirne, ss.67-74
Çevik, Ö., 2013. "Tarhan Armağanı", Türkiye Arkeolojisi'nde Öncü Kadınlar, Tekin O.,Sayar M.H.,Konyar E., Ed., Ege Yayınları, İstanbul, ss.131-142

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

    G.Dinarlı, 2014. "Oluz Höyük Demir Çağ Bitkisel Bezemeli Çanak-Çömleği", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü (Ocak 2014)
    H.Turgut, 2013. "Hitit Konutları", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü (Haziran 2013)
    M.Sağır, 2010. "Ege'de Karmaşık Toplumun Ortaya Çıkışının Mimari Yansıması "Bey Evleri"", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü (Ekim 2010)
    İ.İvgin, 2010. "Trakya İlk Tunç Çağı Kronolojik Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü (Ekim 2010)
    G.Çoban, (devam ediyor) "Anadolu'da Neolitik Dönemde Konut ve Hane", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü
    E.Güney, (devam ediyor) "Neolitik Dönem'de Anadoluda Kireç Tabanlı Yapılar", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü
    G.Kılıç, (devam ediyor) "Batı Anadolu'da Neolitik Dönem Pişmiş Toprak Figürinleri", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Arkeoloji Bölümü

Editörlük / Yayınlama

    Çevik, Ö., B. Erdoğu., 2014. "Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi. TAS 1", Ege Yayınları, İSTANBUL (Şubat 2014)

Projeler

    2009 - Devam ediyor :
Ulucak Höyük Kazı ve Araştırma Projesi ( Link: http://asorblog.org/?p=3764)
    2008 - 2011: "Türkiye Arkeolojisi'nde Kadınlar", TÜBAP Güdümlü, 2008/98
    2011 - 2012: "Hitit Konutları", TÜBAP Y.Lisans, 2011/25
    2009 - 2011: "Trakya'da İlk Tunç Çağı Kronolojik Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi", TÜBAP Y.Lisans, 2009/19
    2009 - 2011: "Ege'de İlk Karmaşık Toplumun Ortaya Çıkışının Mimari Yansıması: Bey Evleri", TÜBAP Y.Lisans, 2009/18
    2007 - 2009: "Van-Ayanis Köyü'nde Etnoarkeolojik Araştırma", TÜBITAK Projesi, 106K224
    2011 - 2013 : "Ege Bölgesi'nin Prehistorik Dönemde Sosyo-Ekonomik Yapılanmasına İlişkin Bir Model: Ulucak Höyük", TÜBITAK 110K120

Diğer

Kitap Eleştirisi: C. Gates, Ancient Cities: "The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome", Routledge 2003, Ancient Near Eastern Studies, Louvain, 2006.
Çeviri: Sagona, A. - Sagona, C., Archaeology at the North - East Anatolian Frontier. Vol I. "An Historical Geography and a Survey of the Bayburt Province", ANES Supplement 14, Peeters Press, Louvain 2004, (Türkçe Özet 1-11).
Çeviri: McConchie, M., Archaeology at the North - East Anatolian Frontier. Vol. V. "Iron Technology and Ironmaking Communities of the First Millenium BC", ANES Supplement 13, Peeters Press, Louvain 2004, (Türkçe Özet: 1-9).
Kitap Eleştirisi : 'Politikanın Gizli Aracı Arkeoloji', Archaeology Under Fire: Nationalism,Politics and Heritage in the Eastren Meditarranean and Middle East, (ed) Lynn Meskell, Routledge 1998, Virgül Dergisi, 2001.

» Verdiği Dersler

Anadolu' da Ölü Gömme Gelenekleri, Lisans
Anadolu'da İlk Tunç Çağ Kültürleri, Lisans
Arkeoloji, Lisans
Etnoarkeoloji, Yüksek Lisans
Hitit Kültürü, Lisans
Hitit Tarihi ve Sanatı, Lisans
Kültürel Dönüşüm ve Değişim Dinamikleri, Yüksek Lisans
Mezopotamya Arkeolojisi, Lisans
Minos Uygarlığı, Lisans
Minos ve Miken Arkeolojisi, Lisans
Pastoral Yaşam ve Göçebelik, Yüksek Lisans
Tarihi Coğrafya, Lisans
Urartu Arkeolojisi, Lisans
Uygarlık Tarihi, Lisans
Yakın Doğu Arkeolojisi, Lisans
Yakın Doğu'da Demir Çağ Kültürleri, Yüksek Lisans
Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme, Lisans

 KURUMSAL HİZMETLER

Hafızalarda iz bırakan, özel, sıra dışı organizasyonlar; İster birkaç kişilik ister binlerce... İncelikli bir hizmetin, çok boyutlu bir performansın hayalini kuruyorsanız, bizi arayın.

DEVAMI

KÜLTÜR TURİZMİ

Europa Nostra; kültür turizminin, insanlar arasındaki kültürel alışverişin, kültürler arası diyaloğun en önemli araçlarından biri olduğunu vurgular.

DEVAMI

YUKARI