Prof. Dr. Ersin Doğer

 Aigai antik kentindeki arkeolojik kazı çalışmaları, 2004 yılından beri, Ege Üniversitesi Arkeololoji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ersin Doğer başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aigai

Adı Soyadı:
Ersin DOĞER

Doğum Tarihi: 1951

Unvanı:Prof. Dr.     
        

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Ankara Üniversitesi 1973
 
Y.Lisans Klasik Arkeolojisi
Ege Üniversitesi 1982
 
Doktora Klasik Arkeolojisi Ege Üniversitesi 1988
 

Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1989
Doçentlik Tarihi : 1991
Profesörlük Tarihi: 1998

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Işık Şahin, Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos İnce Seramik Üretimi. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.
Gonca Cankardeş Şenol, İstanbul Müzesi'nde Bulunan Amphora Mühürleri. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
A.Kaan Şenol, Erken Knidos Amphoralarında "İ.Ö.III yy" Monogram Mühürler. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
Ebru İçden Kılıç, Troia Kazılarında Bulunan Arkaik Dönem Günlük Kullanım Kapları. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
Birol Korkmaz, Antik Dönem Gemi Çapalarının Gelişimi ve Kıyı Müzelerimizdeki Çapalar. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
Ümit Aydınoğlu, Dağlık Kilikia'da Villae Rusticae. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
Osman Kürşat Serttürk, Junıus Bassus Lahdinin Geç Antik ve Erken Hıristiyan Sanatındaki Yeri ve Önemi. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Muhammed Hamdi Kan, Anaıa-Kadıkalesi İ.Ö. 2. Bin Yıl Seramiği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Ünal Türkan, Anaıa-Kadıkalesi Proto-Geometrik ve Geometrik Dönem Seramiği. E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
Doktora Tezleri
Akın Ersoy, Metropolis Stoası Işığında Batı Anadolu Stoaları, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
Gonca Cankardeş Şenol, İskenderiye (Mısır) Kazılarında Ele Geçen Hellenistik Dönem Mühürleri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
Kaan Şenol, İskenderiye Kazılarında Ele Geçen Amphoralar Işığında Kentin Roma Dönemi Şarap, Zeytinyağı, Salamura, Balık ve Sos Ticareti, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
Ümit Aydınoğlu, Dağlık Kilikia'da Hellenistik Dönem Kentleşmesi: Olba Tapınak Devlet Modeli, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Yusuf Sezgin, Arkaik Dönem Doğu Yunan Ticari Amphoraları Sorunu, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Doğer, E., "Premieres Remarques sur les amphores de Clazomenes", BCH Suppl. 13, 1986.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Doğer Ersin, "Les produits agricoles au envırans de Clazomenes dans les sources antiques", Arkeoloji Dergisi, Özel Sayı I,  E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları,1991, 47-50.
Doğer Ersin, ''Rodoslu Çömlekçi Hieroteles' Arkeoloji Dergisi II, 1994, E.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, 195-218.
Doğer Ersin, "Tuna Numan-Gezgin İsmail 'Hisarönü Çubucak Kazıları Ön Rapor", Arkeoloji Dergisi II, 1994, E.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları, 185-193.
Albert Hesse, Ersin Doğer, "Atelier d'amphores rhodiennes et constructions en pierre a Hisarönü (Turquie): Un cas original de prospection electro-magnetique", Revue d'Archeometrie 17, 1993, 5-10.
Doğer Ersin, "Helvacıköy Höyücek'te Bulunmuş Kazıma Figürlü Bir Stel", Arkeoloji Dergisi III, İzmir, 1995, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.
Doğer Ersin, "Some Boundary Stones in Southern Aiolis", Arkeoloji Dergisi III, İzmir, 1995.
Doğer Ersin, Gezgin İsmail, "Aiolis'de Bir Anıt", Arkeoloji Dergisi IV, İzmir, 1996.
Doğer, E., Senol, A.K., Rhodos Peraiasinda İki Yeni Amphora Atölyesi, Arkeoloji Dergisi IV, İzmir 1997.
Doğer Ersin, Şenol Gonca, "Batı Anadolu'da bulunan bir gurup amphora mühürü", Arkeoloji Dergisi V, İzmir, 1997.
Sezgin Yusuf, Doğer Ersin, "Klazomenai Üretimi bir grup ticari amphora: İ.Ö. 650-620", Ege Arkeoloji Dergisi (2009-baskıda).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Doğer E, "Klazomenai'de Antik Kaynaklara Dayalı Tarımsal İhraç Ürünleri ve Ticari Amphora Üretimleri Üzerine Gözlemler", X. Türk Tarih Kongresi,1990 S.701-710.
Doğer, E., "Premieres Remarques sur les amphores de Clazomenes", BCH Suppl 13, 1986.
Doger, E., Senol, A.K. "Hisaronu Cubucak Antik Seramik Atolyeleri Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı, 1998 Ankara.
Doğer, E.-İ.Gezgin, "Arkaik ve Klasik Dönemde Smyrna'nın Dış Savunması Üzerine Gözlemler", II. Uluslararası İzmir Sempozyumu, Nisan 1998, İzmir, 5-30.
Doğer, E, "İlkçağ'da İzmir'in Stratejik Konumu", 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir Sempozyumu, 2001, 16-27.
Doğer E., Doğer L., Tül Ş., Sezgin Y., Önder M., Akat S., Kan M.H., Yener B., Dereboylu E., Türkan Ü., Atay E., Şahan M., Genç F., Serttürk O.K., Çakır İ.S., "Aigai 2004-2006 Yılı Kazıları", XXIX. Kazı Sonuçları Toplantısı 1 (Ankara, 2007), 207-232.
Doğer E., Sezgin Y., Gürbüzer M., "Aigai 2007-2008", Kazı Sonuçları Toplantısı (2010-baskıda).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Ersin Doğer, "Antik Kyzikos Ekonomisi Üzerine Gözlemler", 1. Kyzikos Paneli, 4 Haziran 1988, Bandırma.

Kitaplar

  • Doğer Ersin, Antik Çağda Amphoralar, Sergi Yayınevi, 1990, İzmir.
  • Doğer Ersin, Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi, Sergi Yayınevi, 1998.
  • Doğer Ersin, "Bornova'nın Kısa Tarihi", Bornova Albümü (ed. Hasan Arıcan), Tepekule Kitaplığı Yayınları 2, 1999.
  • Doğer Ersin, Antik Çağda Bağcılık ve Şarap, İletişim Yayınevi, 2004, İzmir.
  • Doğer Ersin, İzmir'in Smyrnası, İletişim Yayınevi, 2006, İzmir.
  • Doğer Ersin, ".Bilmece Antik Kentler I - Aiolis Şiirleri ve Meraklısına Notlar" Ege Yayınları
  • Doğer Ersin, "Bilmece Antik Kentler 2: İonia Şiirleri ve Meraklısına Notlar" Ege Yayınları

İdari Görevler
İzmir I. No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 1993-1993.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-2001.
Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, 2002-2002.
İzmir II. No.lu Kültür ve Tabiat Vatlıkları Koruma Kurulu, 2002-2006

Akademik yıl 

Dönem

Dersin Adı

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

2008-2009

 Güz 

Roma Dönemi Plastiği

Antik Helen Tarihi

2008-2009 

Güz 

Yüksek Lisans 

Bahar

Geç Antik Çağ Arkeolojisi

Yüzey Araştırmaları Işığında Smyrna 

Ege Bölgesi Tarihi

Doktora 

Antik Hellen Tarihi 

Aiolis Mimarisi 

2009-2010

Güz

Roma Dönemi Plastiği

Bahar 

Yüksek Lisans 

Antik Hellen Tarihi (Arkeoloji)

Yüzey Araştırmaları Işığında Aiolis 

Antik Hellen Tarihi (K. Arkeoloji)

2009-2010 

Güz 

Yüksek Lisans 

İlkbahar

Geç Antikçağ Arkeolojisi

Yüzey Araştırmaları Işığında Smyrna 

Ege Bölgesi Tarihi Coğrafyası

Doktora 

Antik Bölgelerde Yerleşme Merkezleri

Aiolis Mimarisi 

Anadolu Tarihi Coğrafyası

Bahar 

Yüksek Lisans  Yüzey Araştırmaları Işığında Aiolis

 



KURUMSAL HİZMETLER

Hafızalarda iz bırakan, özel, sıra dışı organizasyonlar; İster birkaç kişilik ister binlerce... İncelikli bir hizmetin, çok boyutlu bir performansın hayalini kuruyorsanız, bizi arayın.

DEVAMI

KÜLTÜR TURİZMİ

Europa Nostra; kültür turizminin, insanlar arasındaki kültürel alışverişin, kültürler arası diyaloğun en önemli araçlarından biri olduğunu vurgular.

DEVAMI

YUKARI