Doç. Dr. Nezih Aytaçlar

Doğum Tarihi: 20.11.1960 İzmir
Lisans:     Tıp Fakültesi    Ege Üniversitesi     1988
Lisans:     Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi -1998
Doktora:     Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi- 2005
Doçentlik: 2013

Doktora Tezi
/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :
Klazomenai Orientalizan Seramiği
Danışman: Prof. Dr. Güven BAKIR

Görevler:
Araş. Gör.    Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi    1999-2007
Öğr. Gör.    Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi    2007-
Doçent    Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi    2014

Projelerde Yaptığı Görevler :
*Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde desteklenmiş olan, "Parion Nekropolisi Arkaik Dönem Seramikleri" başlıklı, kısmen yayınlanmış bilimsel araştırma projesi. Tamamlandı.
*Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilen Corpus Vasorum Antiquorum Türkiye (CVA) projesi. Devam ediyor.
*01.04.2009-30.03.2011 Tarihleri arasında Milas Müzesi Başkanlığındaki Türkiye Kömür İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmesi, Yeniköy İşletme Müdürlüğü Dekupaj Alanları Arkeolojik Kazı Çalışmaları Bilimsel Danışmanlığı

Burslar, Ödüller :
*2001- Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation bursuyla Kasım 2001-Ağustos 2001 tarihleri arasında 10 ay Atina/Yunanistan'da The British School at Athens bünyesinde araştırma çalışması
*2010- E.U. Erasmus Project kapsamında Berlin Frei Universität'de 1 hafta araştırma çalışması

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
1. Arkaik Dönem Seramiği (Arkeoloji Lisans)
2. Seramik Araştırmaları (Arkeoloji Lisans)
3. Girit-Myken Arkeolojisi (Arkeoloji Lisans ve Protohistorya/Önasya Arkeolojisi Lisans)
4. Kolonizasyon ve Ticaret (Arkeoloji Lisans)
5. Seramik Araştırmaları (Klasik Arkeoloji Lisans)
6. Girit-Myken Arkeolojisi (Klasik Arkeoloji Lisans)
7. Arkaik Devir Mimarlığı (Klasik Arkeoloji Lisans)
8. Arkaik Devir Seramiği (Klasik Arkeoloji Lisans)
9. Yaban Keçisi Stili (Yüksek Lisans)
10. Erken Dönem İonia Arkeolojisi (Doktora)
11. Batı Anadolu Arkaik D. Seramiği (Arkeoloji Lisans)
12. Arkaik Dönem Hellen Seramiği (Arkeoloji Lisans)
13. Girit Arkeolojisi (Klasik Arkeoloji Lisans)
14. Arkeometrik İncelemeler Işığında Arkaik Dönem Seramiği (Yüksek Lisans)
15. İonia'da Arkaik Devir Seramiği ( (Doktora)
16. Ege Kültürleri (Diş Hekimliği Lisans)
17. Myken Arkeolojisi (Klasik Arkeoloji Lisans)

ARAZİ ÇALIŞMALARI:

1995-1996 Yılları arasında Prof. Dr. Güven BAKIR başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarında açma yardımcısı
1997-2000 Yılları arasında Prof. Dr. Güven BAKIR başkanlığında yürütülen Klazomenai kazılarında açma sorumlusu, arazi supervizörü.
2004-2005 Yılları arasında Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ başkanlığında yürütülen Anai/Kadı Kalesi kazılarında uzman.
01.04.2009-30.03.2011 Tarihleri arasında Milas Müzesi Başkanlığındaki Türkiye Kömür İşletmeleri, Güney Ege Linyit İşletmesi, Yeniköy İşletme Müdürlüğü Dekupaj Alanları Arkeolojik Kazı Çalışmaları Bilimsel Danışmanlığı
2012 Yılı Prof. Dr. Musa KADIOĞLU başkanlığında yürütülen Teos kazılarında "Demir Çağı/Arkaik dönem kenti" projesi başkanlığı ve ilgili arazi çalışmaları.
2011-2013 Yılları arasında Prof. Dr. Ersin DOĞER başkanlığında yürütülen Aigai kazılarında uzman.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:
*Aiolis ve Aigai Arkaik Seramiği (Yayına Hazırlanıyor)
*YAYINA ve YAYINCILIĞA KATKILAR (Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Faaliyetleri):
*Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Dergisi editörlüğü (2006-...).
*OLBA (AHCI kapsamında) dergisinde hakemlik (2011-...)

ESERLER

A. SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. M.N. Aytaçlar, C. Kozanlı, "Hellespontos İşliği ve Parion Buluntuları", OLBA 20, 2012, 27-117. (AHCI indeksince taranan)

B. Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan kitapta bölümler:
B1. M.N. Aytaçlar, "The Early Iron Age at Klazomenai", In: A. Moustaka et al (Eds.) Klazomenai, Teos and Abdera: Metropolis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 17-41.

C. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar / kitapta bölümler:
C1. M.N. Aytaçlar, "The Collaboration of the Painters on the Some South Ionian Orientalizing Vases", In. İ. Delemen (Ed.), Euergetes. Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu'na 65. Yaş Armağanı, 2008, 109-116.
C2. M.N. Aytaçlar, A. Erdoğan, "Milas-TKİ Kazıları", In: A. Çilingiroğlu, Z. Mercangöz, G. Polat (Eds.), Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, 2012, 339-358.
C3. M.N. Aytaçlar, B. Aydın, "A Carian Orientalizing Dinos from İzmir Museum", In. I. Şahin (Ed.), İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, 25-33.
C4. M.N. Aytaçlar, Arkaik Dönemde Doğu Akdeniz'de Doğu Yunan Seramiğinin Dağılımı / The Distribution of the East Greek Pottery in the Eastern Mediterrannean during the Archaic Period, 2012 (Baskıda).
C5. M.N. Aytaçlar, C. Kozanlı, Parion Nekropolisi 2004 Yılı Kazıları Arkaik Buluntuları, 2012 (Baskıda).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. M.N. Aytaçlar, "South Ionian Orientalizing Style Squat Oinochoai", Arkeoloji Dergisi 7, 2006, 51-68.
D2. .N. Aytaçlar, "Problems in Determining Pottery Production Centers through Clay Analysis", Arkeoloji Dergisi 10, 2007, 55-68.
D3. M.N. Aytaçlar, "Klazomenai MÖ 4. Yüzyıl Evlerinde Kullanılan İnşa Teknikleri (F.Özbay, ADerg 10, 93-107) Üzerine Notlar", Arkeoloji Dergisi 11, 2008, 147-153.

E. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
E1. G.Bakır-Y.Ersoy-B.Hürmüzlü-N.Aytaçlar-İ.Hasdağlı, "1998 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 21. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. 2, (Ankara 2000), 47-56.
E2. G.Bakır-Y.Ersoy-İ.Fazlıoğlu-N.Aytaçlar-H.Cevizoğlu-B.Hürmüzlü-Y.Sezgin, "1999 Yılı Klazomenai Çalışmaları", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. 2, (Ankara 2001), 27-38.
E3. N. Aytaçlar, "Protogeometrik dönem yapısı", In: G.Bakır-Y.Ersoy-İ.Fazlıoğlu-N.Aytaçlar-B.Hürmüzlü-F.Özbay-Y.Sezgin-G.Özbilen, "2000 Klazomenai Kazısı", 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt. 1, (Ankara 2002), 41-44.
E4. E. Özen, A. Erdoğan, M.N.Aytaçlar, "TKİ-Milas Müzesi 2009 Yılı Kazıları", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul. [E. Özen, A. Erdoğan, M.N.Aytaçlar, "TKİ-Milas Müzesi 2009 Yılı Kazıları", 19. Müze Kazıları ve Kurtarma Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, 2011, 175-189].
E5. M.N.Aytaçlar, "Arkeoloji ve Diğer Sosyal Bilimler Arasında Multidisipliner Çalışmalar", TAG (Teorik Arkeoloji Grubu) - Türkiye Toplantısı, Ege Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2013.
E6. M.N.Aytaçlar, "Milas-TKİ Kazıları Geometrik Dönem Seramiği", Karia Arkhaia. La Carie, des origines à la période pré-hékatomnide. 4èmes Rencontres d'archéologie de l'IFEA. Istanbul, 14-16 nov. 2013.

F. Ansiklopedi Maddeleri

F1. M.N.Aytaçlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İzmir Ansiklopedisi, Arkeoloji Cildi'nde Eski İzmir (Bayraklı) ve İonia başta olmak üzere 100'den fazla maddenin metni (Editör: Prof. Dr. Ersin Doğer).

KONFERANS
-M.N. Aytaçlar, "Klazomenai", 27 Mayıs 2000'de İzmir Rehberler Odası.
-M.N. Aytaçlar, "The Early Iron Age at Klazomenai", 3 Mayıs 2001, British Shool at Athens, Atina/Yunanistan.

SEMİNER
-M.N. Aytaçlar, "Klazomenai Orientalizan Seramiği", 10 Nisan 2004, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

G-DİĞER YAYINLAR :
Kitap tanıtımı
G1. M.N. Aytaçlar, "G.A.Tsetskhladze: Karadeniz'in tarih ve Arkeolojisi Üzerine" (Kitap Tanıtımı), Arkeoloji Dergisi 8, 2006, 112-114.
Popüler Dergilerdeki Yayınlar
G2. G.Bakır, N.Aytaçlar, "Urla Yarımadası'nda arkaik dönem seramiklerinin keşif öyküsü-1: İon Kenti Klazomenai", ART DECOR 72, Mart 1999, sf.84-92.
G3. G.Bakır, N.Aytaçlar, "Urla Yarımadası'nda arkeolojik buluntularla keşif öyküsü-2: Klazomenai'de Tarih İzleri", ART DECOR 73, Nisan 1999, sf.110-116.
G4. M.N. Aytaçlar, Klazomenai'de Seramik, Kent Planlaması ve Mimari, Demokrasi ve Bilimsel Düşünce, Ölü Gömme Gelenekleri, Klazomenai'de Arkaik Dönem Zeytinyağı İşliği, In, Güven Bakır, Dönemin en ileri zeytinyağı atölyesine sahip İon kenti: Klazomenai, Bilim ve Ütopya 69, Mart 2000, 64-73.KURUMSAL HİZMETLER

Hafızalarda iz bırakan, özel, sıra dışı organizasyonlar; İster birkaç kişilik ister binlerce... İncelikli bir hizmetin, çok boyutlu bir performansın hayalini kuruyorsanız, bizi arayın.

DEVAMI

KÜLTÜR TURİZMİ

Europa Nostra; kültür turizminin, insanlar arasındaki kültürel alışverişin, kültürler arası diyaloğun en önemli araçlarından biri olduğunu vurgular.

DEVAMI

YUKARI